Valitse sivu

Päijät-Hämeessä on elokuun lopussa aloitettu joustavan palvelun asumisen mallia kehittävä JOPA-hanke. Kyseessä on välimuotoisen, yhteisöllisen asumisen malli, jonka mukaiseen asumiseen iäkkäät voisivat muuttaa ennakoivasti. Kohdekuntina Päijät-Hämeessä ovat Kärkölä ja Padasjoki. Marko Hiekkanen vastaa hankkeen etenemisestä Kärkölän osalta.

Alueen osalta hanke on parhaillaan taustaselvitysvaiheessa. Kuntalaisilta, toimijoilta ja sidosryhmiltä pyritään keräämään mahdollisimman paljon tietoa mallin kehittämisen tueksi, ja valmis malli esitellään vuoden 2022 aikana. Hankkeen tiimoilta tutustutaan myös laajasti erilaisiin muualla toteutettuihin iäkkäiden yhteisöllisen asumisen malleihin.

Hanke pähkinänkuoressa:

 • Päijät-Hämeen lisäksi JOPA-asumisen mallia kehitetään Etelä-Karjalassa, Hämeenlinnassa, Pohjois-Karjalaan sekä Kalajoella, Oulussa ja Kuusamossa.
 • Hanke kestää -22 loppuun
 • Ikäohjelman tavoitteena on, että iäkkäät ovat toimintakykyisempiä pidempään
 • Sosiaali- ja Terveysministeriön pääosin rahoittama hanke, osa kansallista Ikäohjelmaa
 • Hanke elää näin alkuvaiheessa vielä koko ajan. Tällä tietoa asumismallin keskiössä voisi olla:
  • Iäkkään asumismuodon valinnassa ennakointi on tärkeää
  • Esteettömyys
  • Yhteisöllisyys
  • itsemääräämisoikeus, päätös JOPA-mallin asumisesta tehtäisiin itse
  • Keskeinen sijainti
  • Mallissa on hahmoteltu, että osa palveluista / toiminnoista voisi olla jopa samassa talossa
  • Asuminen on staattista, palvelut/tarvittava hoiva elävät jokaisen oman tarpeen ja halujen mukaan
  • Tavoitteena löytää ja tunnistaa iäkkäät, jotka eniten hyötyisivät joustavan palvelun asumisen mallista
  • Etsiä ja liittää hankkeeseen soveltuvia, iäkkään asumista tukevia digitaalisia ratkaisuja

 JOPA-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätökset (valtioneuvosto.fi)

Seutuneloset 6.10.2021: Senioreille kehitteillä uusi asumismalli – ikääntyneiden kiinnostus osallistua yllätti Kärkölässä

Lisätietoja: Marko Hiekkanen, projektisuunnittelija, JOPA-HANKE, marko.hiekkanen(a)phhyky.fi, 044 482 0234