Valitse sivu

Talousvesi

Kärkölän Vesi toimittaa talousvettä Järvelän, Kirkonkylän, Lappilan sekä Marttilan jakelualueilla. Kärkölän Vedellä on kolme vedenottamoa sekä yksi ylävesisäiliö. Vedenottamoilta vesijohtoverkostoon toimitettava talousvesi on puhdasta Salpausselän harjun pohjavettä. Rutapohjan vedenottamon vettä käytetään kirkonkylän jakelualueella. Hiidenmäen vettä johdetaan Järvelän pohjoisosiin ja Lappilaan. Korinlähteen vettä johdetaan Järvelän eteläosaan ja Marttilaan. Korinlähteen vedenottamolla käytetään kalkkikivisuodinta, jolloin veteen ei tarvitse lisätä veden ph:ta tasaavia kemikaaleja.

Kärkölän veden toimittaman talousveden laatua valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Valvovana viranomaisena toimii Päijät-Hämeen ympäristöterveys. Vedenlaatua valvotaan ottamalla viranomaisnäytteitä raakavedestä vähintään neljä kertaa vuodessa sekä verkostoon lähtevästä vedestä kerran vuodessa. Kärkölän Vesi ottaa myös omavalvontanäytteitä omavalvontasuunnitelman mukaisesti.


Kärkölän veden jakelualueella veden kovuus vaihtelee vedenottamosta riippuen 0,62–0,69 mmol/l.
Vesi on pehmeää.

Hyvin pehmeä alle 0,4 mmol/l
Pehmeä 0,4–0,9 mmol/l
Keskikova 0,9–1,8 mmol/l
Kova 1,8–3,6 mmol/l
Hyvin kova yli 3,6 mmol/l


Vesi.fi
Tietoa mm. Kärkölän Veden toimittaman talousveden laadusta