Valitse sivu

HINKU – Hiilineutraalien kuntien verkosto

Kärkölän kunta on liittynyt Hiilineutraalien kuntien verkostoon eli Hinku-verkostoon valtuuston päätöksellä (KV 45 § 11.11.2019).

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Liittyminen on Kärkölän kunnan vastaus Päijät-Hämeen maakuntaliiton tavoitteeseen päästä Hinku-maakunnaksi. Hinku-maakunnat ja kunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kärkölän kunnassa on jo tehty konkreettisia ilmasto- ja energiatoimia. Kunta on luopunut fossiilisten polttoaineiden käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä. Polttoöljyä käytetään vain varavoimana. Kunta käyttää esimerkiksi virastotalon lämmitykseen Koskipower Oy:n tuottamaa biokaukolämpöä ja jakamisesta vastaa Kärkölän Lämpö Oy. Vuokkoharjun kiinteistöjen eli päiväkodin ja entisen koulukiinteistön lämmitysenergia tuotetaan omassa biolämpövoimalassa. Entisen vanhainkodin lämmitys hoidetaan maalämpökaivojen tuottamalla energialla. Katuvalaistusta on muutettu led-valoihin ja sitä työtä jatketaan myös tulevina vuosina.

Hinku-kunnaksi liittyminen edellyttää kuntien energiatehokkuussopimuksen laatimista ja katselmuksia ja niiden kautta saadaan selvitettyä mahdollisia energiansäästöjä. Mukaan tulisi saada myös kuntalaisiaja ja yritykisä.

Päijät-Hämeen liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kansallisessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -ilmastohankkeessa. Mukana oleville alueille laaditaan muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat. Tätä työtä varten on perustettu Päijät-Hämeen alueellinen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä, jossa Kärkölän kunta on mukana.