Valitse sivu

Kunnossapito ja vikailmoitukset

Tekninen toimi vastaa yleisten alueiden ja asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta. Yleisten alueiden kunnossapito kattaa alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Kadun kunnossapidolla tarkoitetaan kadun pitämistä siinä kunnossa, että sitä on turvallista käyttää. Kunnossapito käsittää muun muassa kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun talvikunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjunta ja liukkaudentorjuntamateriaalien pois kerääminen. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja kadun välisen rajan siisteydestä.

Kärkölän kunnan ulkoalueita koskevat vikailmoitukset voit jättää helposti Ulkoalueiden vikailmoitukset -lomakkeella. Lomakkeen avulla vika menee suoran ulkoaluetyöntekijöidemme tietoon ja saat ilmoituksen, kun ilmoitus on käsitelty.

Katu- ja ulkovalaistukseen liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä yhdyskuntatekniikan insinööriin.

Katujen kunnossapito

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä. Kärkölän kunnan karttapalvelusta voit tarkastaa, kuuluuko tie Ely-keskukselle, kunnalle vai yksityiselle tiekunnalle.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä, joita hoitaa Ely-keskus. Kärkölässä maanteitä ovat muun muassa Järveläntie, Mäntsäläntie, Riihimäentie, Kirkkotie, Maavehmaantie, Karjasillantie, Myllykyläntie, Lappilantie ja Tiilitehtaantie. Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Hämeen ELY-keskus. Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Ely:n palauteväylällä. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk).

Maanteitä koskevat palautteet ja vikailmoitukset (Ely-keskus)

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta. Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Ulkoalueiden vikailmoitukset -lomakkeella.

Kunnan ulkoalueiden vikailmoitukset

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta. Yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot, tiekunnan muuttuneet pituustiedot ja tiekunnan mahdolliset säännöt Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad). Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056
Niina Varjo
Vt. kiinteistöpäällikkö 
044 770 2148
Julia Pulkkinen
Kaavoittaja 
044 770 2080
Vikailmoitukset, päivystys 24 h
 
044 770 2201

Ulkoalueiden vikailmoitukset


Palautelomake