Valitse sivu

Ohjelmat, suunnitelmat ja lainsäädäntö

Hyvinvoinnin edistämisen erillisohjelmat ja -suunnitelmat

Hyvinvointityötä ohjaavat myös useat kansalliset linjaukset suositukset ja ohjeet esimerkiksi liikuntaa, ravitsemusta, päihdetyötä tai turvallisuutta koskien. Nämä linjaukset on huomioitu paikallisissa tai seudullisissa suunnitelmissa, ja näin ollen otetaan huomioon hyvinvointityön suunnittelussa ja raportoinneissa.

Seudulliset suunnitelmat

Tietoa kunnan hyvinvointitilanteesta eri mittareilla