Valitse sivu

Liikenneturvallisuus

Etelä-Päijät-Hämeen yhteinen liikenneturvallisuusvisio muistuttaa yhteisestä vastuusta liikenteessä:

Minä ja sinä olemme vastuussa turvallisesta liikkumisesta ja välitämme myös muista. Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Kärkölä oli mukana laatimassa Etelä-Päijät-Hämeen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2018. Kärkölän ja Hollolan kuntien sekä Orimattilan kaupungin lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Etelä-Päijät-Hämeessä:

 • Vastuullisen liikennekäyttäytymisen lisääminen
 • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Iäkkäiden turvallisen ja omatoimisen liikkumisen lisääminen
 • Ylinopeuksien vähentäminen
 • Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen uusien kiinteistöjen (koulut ym.) rakentamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Rattijuopumuksen vähentäminen liikenteessä
 • Radan ylittämisen turvallisuuden parantaminen (tasoristeykset ja muut ylitykset)

Kärkölässä liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön, tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn, välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista sekä seurata kunnan liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä. Ryhmässä on mukana kunnan, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Kärkölän liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano:

 • Tekninen toimi, Emilia Lehikoinen
 • Varhaiskasvatus, Kaija Lindén
 • Sivistystoimi, Petri Käkönen
 • Opetustoimi, Anneli Hallapelto
 • Nuorisotoimi, Merja Joutjärvi
 • Liikuntatoimi, Toni Klang
 • Kouluterveydenhuolto (PHHYKY), Satu Karlsson
 • Neuvola (PHHYKY), Johanna Virtanen
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto, Ilkka Kari
 • Vanhus- ja vammaisneuvosto + seurakunta, Marjatta Aho
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Mika Tervala
 • ELY-keskus, Herkko Jokela
 • ELY-keskus, Annika Sarkkola
 • ELY-keskus, Miikko Santala
 • Hämeen poliisilaitos, Petri Molander
 • Liikenneturva
 • Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän sihteeri)

Liikenneturvallisuuteen liittyviä linkkejä

Liikenneympäristöön liittyvät palautteet

Kunnan kadut:

 • Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista soittamalla teknisten palveluiden päivystysnumeroon 044 770 2201 (24 h/vrk)
 • Muut palautteet ja aloitteet Kärkölän kunnan palautejärjestelmän kautta

Maantiet:

 • Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (esim. tielle kaatunut puu) soittamalla tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk).
 • Vähemmän kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet Palauteväylän kautta tai soittamalla liikenteen asiakaspalveluun (puh. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16).