Valitse sivu

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle

Perheiden vaihtoehtoja ovat:

 1. Lasta voi hoitaa kotona kotihoidon tuella.
 2. Lapsen huoltajat voivat valita yksityisen päivähoidon ja hakea siihen Kelasta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Perhe voi hakea yksityiseen päivähoitoon ottamalla yhteyttä palvelun tarjoajaan.
 3. Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Mahdolliset tukimuodot:

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Kärkölässä.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelan lomakkeella ja siihen haetaan kunnan hyväksymismerkintä varhaiskasvatuksen johtajalta.

 • Yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsesta, joka on vanhempien valitsemassa yksityisessä päivähoidossa. Tukea voi saada vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Lapsikohtainen yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon tuottajalle: yksityiselle päiväkodille, perhepäivähoitajalle tai kotiin palkatulle hoitajalle.
 • Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.
 • Yksityisen hoidon tuen päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.
 • Tukea haetaan Kelan lomakkeella. ”Selvitys päivähoidon tuottajasta” -lomakkeeseen tulee kunnan hyväksymismerkintä. Perhe huolehtii myös kotiin palkattavan yksityisen perhepäivähoitajan työsopimuksesta ja eläkemaksuista

Yksityisen hoidon kunnallista lisää maksetaan Kärkölässä lapsen hoidosta tietyin perustein. Yksityisen hoidon kuntalisän suuruus on 350 euroa.

 • Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten osalta maksetaan kuntalisää, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia ja lisä puolittuu, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa.
 • Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta.
 • Kuntalisää ei makseta perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.
 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa, mikäli hoitomuotona on päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito tai hoitajaksi on palkattu työsuhteinen hoitaja.

Kunnallisen lisän päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.

Kaija Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja, perhepäivähoito 
044 770 2100
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä

Yksityiset perhepäivähoitajat ry

Lapsiperheen tuet (KELA)

Yksityisen hoidon tuki (KELA)