Valitse sivu

Viemäriverkosto

Kärkölän Veden jätevedenpuhdistamo on rakennettu v. 1977 ja on tyypiltään biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistetut jätevedet johdetaan Teuronjokeen, mistä ne edelleen virtaavat Kokemäenjoen vesistöön. Jätevedenpuhdistamolla käsitellään jätevettä n. 800-1000 m³/vrk.