Valitse sivu

Varhaiskasvatus

Yleistä
Päivähoitolain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnalliseen päivähoitoon päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Hoitoajasta sovitaan perhekohtaisesti lapsen hoidon tarpeen mukaan. 6-vuotiailla lapsilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Kokopäivähoitopaikkaa tulee hakea 4 kk ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on kunta velvollinen järjestämään hoitopaikan alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakeminen
Päivähoitohakemus toivotaan ensisijaisesti toimitettavan sähköisesti, sähköisen hakemuksen löydät täältä.

Päivähoitomaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (HE 205/2016 vp). Laissa säädetään mm. lasten päivähoidosta perittävien maksujen määräytymisestä sekä maksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutettiin 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyi ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muutettu muilta osin.

Päiväkoti toimii osoitteessa Kouluntie 18 omissa avarissa tiloissaan. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan, esimerkiksi retkeilyyn ja liikuntaan.

Toiminta-ajatus:
Haluamme tarjota lapsille kehittävää varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä päiväkodin arjessa.

Päivähoitomaksulaskuri

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023/Vuokkoharjun päiväkoti

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023/perhepäivähoito

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023/esiopetus

Varhaiskasvatuspalvelut

Vuokkoharjun päiväkoti

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle

Kaija Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja, perhepäivähoito 
044 770 2100
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Sari Kaurama
Päiväkodin johtaja 
044 770 2101
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Katri Hytönen
Perheohjaaja 
044 770 2157
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Keltavuokot/vuorohoito/perhepäivähoidon varahoito
 
044 770 2111
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Sinivuokot
 
044 770 2109
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Valkovuokot
 
044 770 2110
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Alppivuokot
 
044 770 2105
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Lapinvuokot
 
044 770 2113
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Kangasvuokot
 
044 770 2114
Vuokkoharjun päiväkoti, Kouluntie 18, Järvelä
Esiopetuksen päivähoito
 
044 770 2115
Keltasiipi, Pormestarinkuja1, Järvelä

Kärkölän kasvatus- ja opetustoimi (Pedanet)