Valitse sivu

Kysymyksiä ja vastauksia

30.3.2023

Miten järjestelmään voi liittyä esim. Hollolan puolella?

Teknisesti liittyminen on mahdollista, mutta keskusteluja liittymisestä ei ole vielä käyty.

Miten hoidetaan teiden alitus?

Pienet tiet voidaan kaivaa auki, suuremmat tiet alitetaan poraamalla.

Määrääkö Lahti Aqua hinnat jatkossa?

Kunnalla on Lahti Aquan kanssa kuutiohintaan perustuva taksa. Hinta on sidottu Lahti Aquan taksaan; jos hintaa nostetaan Kärkölässä, tulee sama korotus myös lahtelaisille. Jos olisi rakennettu oma puhdistamo, olisi jäteveden hinta jatkossa vielä korkeampi, koska investointi olisi iso.

Vuotoveden määrä Teuronjokeen tulevaisuudessa verrattuna tähän hetkeen?

Vuotoveden määrä tulee vähenemään merkittävästi.

Millainen on viemärin kapasiteetti?

Tällä hetkellä jätevettä tulee 600–700 kuutiota/vrk ja mitoitus on 105 kuutiota/tunti.

Mihin buusteripumppaamo rakennetaan?

Buusteripumppaamo sijoittuu noin linjan puoleen väliin.

Kuinka paljon viemäriputki kestää painetta ja mikä on putken halkaisija?

Putkessa tule olemaan painetta 3–4 baria, mutta putki kestää yli 20 barin paineen. Putken halkaisija on 250 mm.

Sisältääkö linjan ennallistaminen puuston istutuksen?

Ei sisällä. Linjan molemmin puolin jää 3 m leveä rasitealue, johon ei saa istuttaa puita.

Onko maanomistaja velvollinen poistamaan linjalle kasvavan puuston?

Ei ole velvollisuutta.

Rakennetaanko viemärin rinnalle vesijohtoa?

Hollolan puolella uusitaan pieni pätkä vanhaa vesijohtoa, muutoin vesijohtoa ei rakenneta.

Tuleeko Teuronjoen kalanistutusvelvoitteeseen muutoksia?

Kärkölän kunta tekee nykyiselle puhdistamolle ns. lopetus ilmoituksen viranomaisille, jonka kautta voi tulla joitakin velvoitteita.

Mikä on lähtöpisteen laitteiston omistussuhde?

Kärkölän kunta omistaa laitteistot sekä linjan.

Laitteiston kestoikä?

Putkilla laskennallinen aika 100 vuotta, pumpuilla yms. teknisillä laitteilla kestoiät kymmeniä vuosia.

Mistä saadaan laitteistoon varaosia ja voivatko esim. geopoliittiset seikat vaikuttaa varaosien saatavuuteen?

Pumppuihin on hyvin saatavilla varaosia.

Kuinka on huomioitu mahdolliset poikkeustilanteet tulevaisuudessa?

Suunnittelussa huomioitu asia mm. liikkuvilla varageneraattoreilla.

Onko visioita viemäriverkon laajenemisesta?

Ei ole. Aiemmin määritellyt vesihuoltoalueet on jo rakennettu siltä osin, kuin on ollut tarvetta.

Kuka korvaa, mikäli kaivutöiden yhteydessä poikkimenneiden ja sen jälkeen korjattujen salaojien suhteen ilmenee ongelmia esim. vuoden tai kahden päästä?

Urakoitsijan vastuu on kolme vuotta.

29.3.2023

Mitä vaikutuksia hankkeella on Lavanmäessä asuville? Voiko tulla esim. hajuhaittaa? Miten pian rakennustyöt saadaan tehtyä ao. alueen osalta? Mietin minkälaista melua olisi odotettavissa.

Hajuhaittoja ei tule siirtoviemärin osalta ko. kohdassa. Linja tulee sijaitsemaan pellolla. Melua on jossain määrin siinä vaiheessa, kun kaivetaan Tarkempaa aikataulua ei ko. kohdassa ole vielä lyöty lukkoon. Kaivuutyöt pyritään tekemään normaalina työaikana.