Valitse sivu

Valmennusohjelma

Päätöksenteon, kokousten ja tiedonhaun sähköistämisen valmennusohjelma on Kärkölän ja Iitin kuntien sekä Orimattilan kaupungin yhteiskehittämishanke. Valmennusohjelman toteutus aloitettiin keväällä 2021. Kehittämishankkeen keskeisimpänä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa luottamushenkilöiden sähköisen päätöksenteon valmennusohjelma. Valmennusohjelman avulla kunnan luottamushenkilöt ja valmistelusta vastaavat viranhaltijat saavat tarvittavat valmiudet toimia sähköisen päätöksenteon ja sähköisten kokousten prosessien mukaisesti keskeisenä osana kunnan sähköistä hallintoa.

Hankkeen käynnistämisestä ja toteutuksesta 31.3.2022 saakka vastasi hankepäällikkö Lilli Peltonen. Anne Verras nimettiin uudeksi hankepäälliköksi 1.6.2022 alkaen. Hanketta ohjaa osallistujaorganisaatioiden edustajista muodostettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kärkölän kunnan kansliapäällikkö Jouni Nieminen, jäseninä ovat Iitin kunnasta hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen sekä Orimattilan kaupungista vs. kaupunginjohtaja Päivi Suikkanen ja hallintojohtaja Lilli Peltonen. Hankepäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä. Hankkeen toteutus päättyy joulukuun lopussa 2022.

Valmennusohjelma on saanut Valtiovarainministeriön digikannustinrahaa. Digikannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Lisätietoja Valtiovarainministeriön kannustinjärjestelmästä luettavissa: https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma

Anne Verras
Tietohallintoasiantuntija 
044 770 2043
Jouni Nieminen
Kansliapäällikkö  
044 770 2206