Valitse sivu

Tekninen toimi

Tekninen toimi vastaa:

  • Kärkölän Veden toiminnasta verkostoineen
  • Vuokkoharjun lämpölaitoksen toiminnasta
  • asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • puistojen, ulkoilu- ja liikunta-alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta
  • maankäytön suunnittelusta
  • kunnan siivous- ja ruokahuoltopalveluista
Vikailmoitukset, päivystys 24 h
 
044 770 2201
Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056
Niina Varjo
Vt. kiinteistöpäällikkö 
044 770 2148

Ulkoalueiden vikailmoitukset

Tekninen lautakunta:

Esityslistat ja pöytäkirjat
Kokousaikataulut

Ohjeet ja määräykset kaivutöiden suorittamisesta yleisellä alueella

Karttoja