Valitse sivu

Puistosuunnitelmat

Erilaiset viheralueet ovat keskeinen osa asumisympäristömme viihtyisyyttä. Puistoja ja muita viheralueita suunnitellaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Asukkaan voivat vaikuttaa suunnitelmien sisältöön ja tuoda oman panoksensa asuinympäristön kehittämiseen.


Kärkölän keskuspuisto

Nykytilanne

Kärkölän keskuspuisto on vuosien saatossa rakennettu, Järvelän taajama-alueen, keskeinen puisto, joka on tullut peruskorjausikään. Tällä hetkellä puistossa on leikkipuisto, petankkikenttiä, minigolf, skeittiramppi ja oleskelupuistoa. Puiston puut ovat heikkokuntoisia ja niitä on uusittava. 

Puiston pohjois- ja keskiosassa sijaitsee rakennettuja lampia, puiston keskiosa on rakennettua puisto-osuutta, ja puiston eteläosassa kulkee keskeinen, Järvelän alueen hulevesioja.

Suunnitelmasisältö

Puistosuunnitelmaehdotuksessa puisto on jaettu toiminnalliseen puisto-osaan sekä oleskelupuistoon.

Toiminnallinen puisto sijoittuu nykyiselle toiminnalliselle alueelle, mutta muutoksena on, että leikkipaikka aidataan ja leikkialueelle sijoitetaan hiekkalaatikko. Nykyinen katosrakennelma kunnostetaan, ja siirretään toiminnallisen alueen pohjoisosaan ja samaan yhteyteen rakennetaan grilli.

Muutoksena on myös, että nykyinen skeittiramppialue muutetaan katukorikseksi. Minigolf siirretään alueelta pois sekä petankki- ja bocciakentät rakennetaan lähemmäs leikkipuistoaluetta.

Oleskelualueelle rakennetaan pelailuun ja oleskeluun sopiva nurmikenttä. Nurmikentän ympärille istutetaan hedelmäpuita, kuten omena-, päärynä- ja kirsikkapuita niin, että kuntalaiset voivat vapaasti hedelmiä poimia ja käyttää. Oleskelualueen kasvillisuusistutukset sisältävät myös marjapensaita sekä koristekasveja, joiden tarkoituksena on luoda mahdollisimman viihtyisää ympäristöä. Puistoon istutetaan myös uusia havu- ja lehtipuita.

Nykyisellä sijainnilla oleva, itä–länsi-suuntainen, reitti rakennetaan esteettömäksi. Reitti on talvikunnossapidettävä ja valaistaan. Talvikunnossapidon ulkopuolelle, jää puiston kiertävä reitti, joka myös valaistaan. Reittien varrelle sijoitetaan istuimia ja puistokeinu.

Puistossa olevat vieraslajit poistetaan, ja monimuotoisuutta tukemaan puistoon sijoitetaan linnunpönttöjä ja hyönteishotelli.

Valaistus

Puistoraiteille asennetaan puistovalaisimet.

Esteettömyys

Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.


Puistosuunnitelman eteneminen ja toteuttaminen

1. Aloitus

Luonnos

Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus.

Suunnitelmaehdotuksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan asukkaita kunnan nettisivuilla.

Puistosuunnitelmaehdotukset ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa www.karkola.fi/puistosuunnitelmat -sivulla. 

Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävillä Opintien koululla, Opintie 2, 16600 Järvelä.

2. Muistutus ja osallistuminen hankkeeseen

Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävillä oloaikana 24.10.2023-7.11.2023.

Puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä Kärkölän kunnan nettisivuilla osoitteessa www.karkola.fi/palvelut/tekninen-toimi/puistosuunnitelmat/ ja sivustolla Otakantaa.fi 24.10.2023 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 7.11.2023 asti.

Lisäksi puistosuunnitelmaehdotus on nähtävillä kunnanvirastolla, Opintien koululla, Opintie 2, 16600 Järvelä tai mahdolliset muistutukset puistosuunnitelmista voi jättää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi (viestin otsikossa mainittava suunnitelman nimi).

Mahdolliset muistutukset puistosuunnitelmaehdotuksista on toimitettava Tekniselle lautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Nähtäville asetettu aineisto:

901 Rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue , tasaussuunnitelma

902 Rakennussuunnitelma asemapiirustus, koko alue , suunnitellut toiminnot ja istutukset

903  Poikkileikkaukset, A-A, B-B ja C-C, Rakennussuunnitelma leikkaukset

701 Asemapiirustus, valaistus

Työselostus

Työselostuksen liite, kalusteet ja varusteet

4. Ehdotus

Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

5. Hyväksyminen

Tekninen lautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

6. Toteuttaminen

Hyväksytyn puistosuunnitelman jälkeen suunnitelman rakentaminen voi alkaa, mikäli kohteelle on osoitettu tarvittavat määrärahat.

Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056