Valitse sivu

Toiminta-avustukset yhdistyksille ja seuroille 2024

Hakijan kotipaikan tulee olla Kärkölä ja toiminnan tulee tapahtua Kärkölässä. Avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja, sekä yleisesti hyväksyttäviä eettisiä periaatteita ja toiminnan tulee olla suunnitelmallista.

Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan strategisia tavoitteita kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa. Avustusta ei myönnetä yhteisön hallinnollisten kulujen kattamiseen tai esimerkiksi urheiluseuran jäsenten kilpailumatkojen kattamiseen.

Avustusta haetaan Kärkölän kunnan avustushakemuslomakkeella.

Avustusta tulee hakea 31.3.2024 klo 15.00 mennessä. Myöhässä tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Lomakkeen kaikki kentät tulee täyttää.


Avustuksen hakeminen

Visma Signissa on ilmennyt hitautta, joka koskettaa koko palvelua. Hitaus vaikuttaa lähettämiseen sekä allekirjoittamiseen. Toimittajan tuotekehitys on korjannut ongelmaa 27.3.2024, mutta poikkeuksellisen suurista tapahtumamääristä johtuen palvelun käytössä saattaa yhä esiintyä hitautta. Mikäli allekirjoitus ei palvelussa onnistu, tallentuu lomake siitä huolimatta palveluun, josta kunta saa tiedot. Liitteet voitte toimittaa osoitteeseen kirjaamo@karkola.fi, mikäli niissä on tallennusongelmaa.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon liitetään myös kaikki liitteet. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.


Voit vaihtoehtoisesti tulostaa hakemuslomakkeen ja toimittaa se virastolle paperisena tai skannattuna kirjaamo(a)karkola.fi

Paperisia hakulomakkeita saa Kärkölän kunnanvirastolta ja kirjastosta niiden aukioloaikoina.

Avustukset myöntää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Avustukset on ryhmitelty seuraavasti:

  1. Toiminta-avustus
    Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen kuntalaisille järjestämään kulttuuri- liikunta- ja harrastustoimintaan.
  2. Tila-avustus
    Tila-avustus on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisen tärkeän tilan, oman tai vuokratun, käyttökustannuksiin. Vuokratusta tilasta tulee olla pysyvä vuokrasopimus.
  3. Tapahtuma-avustus
    Tapahtuma-avustus on tarkoitettu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi järjestettävän yksittäisen tapahtuman tukemiseen.

Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen myöntämiseen, vaan myöntäminen tapahtuu vuosikohtaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää avustuksista 18.4.2024. Maksatusta varten avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustettavan toiminnan toteutumisesta. Selvitys tulee toimittaa 15.12.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo(a)karkola.fi.

Avustuksista, joiden summa on alle 400 euroa, ei vaadita erillisiä talousarvio-, tilinpäätös- ym. selvityksiä, vaan niiden kohdalla riittää em. vapaamuotoinen selvitys rahojen toteutuneesta käytöstä. 400 euron tai sitä suuremman summan avustukset voidaan maksaa kahdessa erässä siten, että osa maksetaan etukäteen ja loppuosa kun selvitys on toimitettu.

Avustuksia koskevat tiedustelut:
Petri Käkönen, sivistysjohtaja, petri.kakonen(a)karkola.fi, 044 770 2130

Lomake palautetaan 31.3.2024 klo 15.00 mennessä sähköisesti tai osoitteella:
Kärkölän kunta
Opintie 2
16600 Järvelä
tai kirjaamo(a)karkola.fi

Petri Käkönen
Sivistysjohtaja  
044 770 2130
Sanna Nevalainen
Hyvinvointikoordinaattori 
044 770 2173
Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Opintie 2, 16600 Järvelä (väliaikaisesti 15.5.2023 alkaen)