Valitse sivu

Yksityistiet

Yksityisteiden tiekuntien ilmoitusvelvollisuus

Yksityistielaki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot, tiekunnan muuttuneet pituustiedot ja tiekunnan mahdolliset säännöt Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot kansalliseen tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityistierekisteriin tiedot voi toimittaa osoitteeseen www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot.

Digiroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Liikenneviraston sivuilta https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen, avustusperusteet

Yleiset edellytykset

Kunnossapitoavustusta maksetaan sellaisen autolla-ajokelpoisen yksityisen tien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja

  • jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai
  • joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 400 metrin matkalla.

Kunnossapitoavustusta myönnetään vain ympärivuotiselle, pysyvän asutuksen osuudelle tiestä.

Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa.

Avustettavan tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus.

Kunnan toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon liitetään myös kaikki liitteet. Hakemus allekirjoitetaan myös sähköisesti.


Voit myös vaihtoehtoisesti tulostaa hakemuslomakkeen ja toimittaa se virastolle paperisena tai skannattuna kirjaamo(a)karkola.fi

Tieavustushakemus (PDF)

Avustuksen määräytyminen

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella ja voimassa olevan pisteluvun mukaan ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tien käytöstä maksua, enintään 50, tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa osakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25.

Mikäli tiekunnan vuotuiset kunnossapitomenot ovat yli 75 % suuremmat kuin samana vuonna avustusta hakeneiden yksityisteiden keskimääräiset kunnossapitomenot kilometriä kohden, ei ylimenevältä osalta avustusta suoriteta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.

Oikeutta kunnanavustuksen saamiseksi ja pisteluvun määräämistä tai muutosta pistelukuun on haettava tammikuun loppuun mennessä.

Kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, jos päivä sattuu viikonvaihteeksi, palautus viimeistään huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä.

Emilia Lehikoinen
Tekninen johtaja 
044 770 2056

Tieavustushakemus

Avustuslomake, uusi tie (xls)