Valitse sivu

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Sidonnaisuudet ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka allekirjoitetaan sähköisesti:

Voit myös vaihtoehtoisesti tulostaa sidonnaisuusilmoituslomakkeen ja toimittaa se kunnan väistötiloihin Opintie 2 paperisena tai skannattuna kirjaamo(a)karkola.fi.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:

  • Kunnanhallituksen jäsenet
  • Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • Lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta)
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
  • Vaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

  • Pormestari / Kunnanjohtaja
  • Kunnanhallituksen esittelijä
  • Lautakuntien esittelijät

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.