Valitse sivu

Varautuminen

Varautuminen sähkökatkoihin – Kärkölän Vesi

Hanaveden tulo jatkuu lyhyen (2 tunnin) sähkökatkon ajan, sillä vesi tulee painovoimaisesti vesitornista. Veden pumppausta vesijohtoverkostossa on myös varmistettu varavoimalla. Vedenpaine voi kuitenkin olla normaalia alhaisempi.

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. Vaikka olemmekin varautuneet häiriötilanteisiin, on vedenkäyttäjien hyvä tehdä myös omaa varautumista.

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Kiinteistöstä jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla viemäriin ja etenee painovoimaisesti, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Sähköä kuluu myös jätevedenpuhdistukseen.

Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia)

Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.

Vettä tulee hanasta

Kärkölän vesilaitoksen vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana. Vedenpaine voi olla alempi korkeissa paikoissa. Veden tulo ei lopu, mutta sitä tulee hanasta pienemmällä paineella.

Sähkökatko ei todennäköisesti näy suurimmalle osalle vedenkäyttäjistä, koska vesi virtaa painovoimaisesti kiinteistöihin. Koska joillakin korkeilla alueilla veden painetta nostetaan erikseen paikallisella paineenkorottamolla, vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi. Myös kerrostalojen ylimmissä kerroksissa vedenpaine voi olla normaalia alhaisempi. Veden tulo ei kuitenkaan lopu.

Veden laadussa ei muutoksia

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden laatuun. Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin.

Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes sen laatu on normaali.  Kärkölän Vesi ja Päijät-Hämeen ympäristöterveys tiedottavat tarvittaessa talousveden laatuun liittyvistä asioista.

Häiriöilmoitukset

Mikäli sähkökatko aiheuttaa häiriöitä vedenjakeluun tai muuten vesihuoltoon, niistä tiedotetaan Kärkölän kunnan verkkosivuilla ja kunnan sosiaalisessa mediassa. Kärkölän Vedellä on käytössään myös tekstiviesti-ilmoitukset. Jos sinulla on julkisesti saatavilla oleva puhelinnumero, sinun ei tarvitse rekisteröidä sitä asiakasportaaliin. Jos sinulla on käytössäsi työ- tai salaisen liittymän puhelinnumero, on sinun rekisteröitävä puhelinnumerosi, jotta voit saada tekstiviestit. Puhelinnumeron voi ilmoittaa järjestelmään täältä.

Viemäröinti toimii osittain

Viemäröinti toimii osittain. Jotta vähennetään jäteveden ylivuotoja vesistöihin ja maastoon, olisi hyvä välttää viemärin käyttöä lyhyen sähkökatkon aikana kuten esimerkiksi suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessanpytyn vetämistä suosittelemme välttämään katkon ajan. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkon aikana.

Jätevedenpuhdistus toimii osittain

Koska viemäröinti toimii osittain sähkökatkon aikana, jätevedenpuhdistamoille virtaa vähemmän jätevettä kuin normaalisti. Jätevedenpuhdistamoilla pystytään varastoimaan tulevaa jätevettä lyhyen sähkökatkon ajan.

Vesilaitoksen varautuminen sähkökatkoon

Kärkölän veden vedenjakelu jatkuu lyhyen sähkökatkon (2 h) ajan, mutta häiriöitä saattaa ilmetä. Vedenkäsittelyssä ja talousveden pumppauksessa on käytössä varavoimaa, jonka avulla talousveden toimitus pyritään varmistamaan myös lyhyen sähkökatkon ajan.

Jäteveden johtaminen viemäriverkostossa jätevedenpuhdistukseen tarvitsee paikoitellen pumppausta. Merkittävimmillä jätevedenpumppaamoilla on mahdollisuus käyttää varavoimaa, mutta jätevedenpumppaamoiden suuren määrän vuoksi kaikkia ei ole voitu varustaa varavoimakoneilla. Häiriötilanteissa tapahtuvat jätevesien ylivuodot tulvivasta viemäriverkostosta toteutetaan suunnitellusti siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Pitkittyneistä sähkökatkoista ja mahdollisesta vedenjakelun järjestämisestä tiedotetaan erikseen.

Jos sähköt menevät poikki, toimi näin:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessan vetämistä on syytä välttää.
  • Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä.

Lue lisää varautumisesta 72 tuntia -sivustolta: https://72tuntia.fi/vesi/

Kiinteistön haltija, huomaa nämä:

  • Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien johtaminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu varavoimalla.
  • Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa luomaan suotuisat olosuhteet legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä.
  • Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen
  • Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.
  • Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot eivät toimi sähkökatkon aikana.

Jos sähkökatko pitkittyy

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6–10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Lue lisää Valtioneuvoston julkaisusta: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin