Valitse sivu

Erkkilä

Erkkilän metsäiset tontit sijaitsevat haja-asutusalueella lähellä Lappilan kylää. Jos haluat aidosti maalle tässä on tilaisuutesi. Isot tontit takaavat oman rauhan.

Puusto on harvennettu. Kaikille tonteille rakennetaan tie perille. Alueella on yksi mäennyppylä, muutoin tasaista metsämaata. Tonttialueen länsipuolella on kaksi savenottolokia, joista on suunnitteilla tehdä kauniita tekolampia.

Etäisyys Kärkölän keskustaajamaan Järvelään on 8 kilometriä. Lappilaan on matkaa noin 2 kilometriä. Lappilan junaseisakkeelle pyöräilee 10 minuutissa.


OsoiteKortteli
/tontti
Pinta-ala
m2
Rak. oik.
m2
Hinta €*
LampikujaErkkilä 216300As.rak + 100m2 tal.rak.14260
Metsä- lammentieErkkilä 313200As.rak + 100m2 tal.rak.12090
LampikujaErkkilä 415800As.rak + 100m2 tal.rak.13910
*) Tontin kauppahintaan sisältyvät lohkomiskulut. Tontin ostajat vastaavat yhteisesti käyttömääriensä suhteessa Metsälammentien ja Lampikujan perusparannus- ja ylläpitokustannuksista. Tonteille ei luvata kunnallista vettä eikä viemäriä.

Kärkölän karttapalvelu
Rakentamisohje
: 1-2 kerroksisia asuinrakennus + maksimissaan 100 k-m2– talousrakennuksia. Rakennuspaikoilla on 2 vuoden rakentamisvelvollisuus.

Vuokrausmahdollisuus:
Omakotitontin voi myös vuokrata ja kolmena ensimmäisenä vuotena vuosivuokra on vain 100 €. Tämän jälkeen vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi lunastaa itselleen milloin vain.

Vastaamme mielellämme tontteja, rakentamista tai Kärkölän kunnan palveluita koskeviin kysymyksiin. Tontit on merkitty maastoon ja niihin voi käydä tutustumassa vapaasti. Tulemme mielellään myös esittelemään tontteja paikan päälle.

Erkkilän tontit, Kärkölä
Erkkilän tontteja oikealla
Erkkilän tonttialueen näkymiä
Erkkilässä avautuvaa maisemaa
Matti Skyttä
Kehityspäällikkö 
044 770 2025
Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Opintie 2, 16600 Järvelä (väliaikaisesti 15.5.2023 alkaen)

Kärkölän karttapalvelu

Sijaintikartta

Maastokartta (pdf)

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonta

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021