Valitse sivu

Työnantajien kuntalisä

Kunnan työllisyyspalvelut myöntävät kuntalisää työnantajalle työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset ja seurakunta. Kuntalisän suuruus määritellään aina sopimuskohtaisesti.

Kuntalisää maksetaan 4-35 viikkoa kestävän työsuhteen perusteella, kun työsuhteen viikkotyöaika on vähintään 18 h/viikko. Kuntalisän enimmäiskesto määrittyy työssäoloehdon täyttävän työsuhteen perusteella.

Kuntalisää maksetaan, kun työnantaja on tarjonnut työsuhteen seuraaviin kohderyhmiin kuuluville työttömille kuntalaisille:

  • yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
  • alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 6 kk
  • yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään 9 kk

Työllistettävän ikä määritellään työsuhteen alkamispäivän perusteella. Kuntalisän myöntämisestä muille, vähemmän aikaa työttömänä olleille, voi kunta päättää harkinnanvaraisesti. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että kuntalisäpäätöksessä mainitun työntekijän kotikunta säilyy edelleen samana.

Työnantajan tulee varmistaa etukäteen ennen työsuhteen alkamista, että suunniteltu työsuhde täyttää kuntalisän myöntämiskriteerit. Kuntalisästä tulee sopia kunnan kanssa aina ennen työsuhteen alkamista. Mikäli työnantaja saa työllistämiseen 100 % palkkatuen, kuntalisää ei voida myöntää.

Siirtäminen yhdistyksen/yrityksen palvelukseen
Palkkatuetussa työssä kunnalla oleva voi siirtyä toisen työnantajan palvelukseen työsuhteen aikana, tai heti sen alkaessa. Siirron tavoitteena on työllistetyn palkkatukityön jälkeisen työllistymisen edistäminen. Siirto toteutetaan TE-hallinnon lomakkeilla. Palkkatuen siirtoa voidaan käyttää muun muassa kunnan paikallisessa yritysyhteistyömallissa. Yhteistyömallissa kunta ja yritys yhteensovittavat yhteistyössä asiantuntijapalvelu- ja työllistämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

Susanna Rahikkala
Elinvoimapäällikkö 
044 770 2108