Valitse sivu

Ympäristö

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö. Ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa kunnassa ympäristölautakunta.

Yksityiskohtaisesti tehtävät on määrätty erityislainsäädännössä. Ympäristölautakunta on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristölupaviranomainen.  Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat mm. vesiensuojelu, jätehuollon valvonta, meluntorjunta, ympäristöluvat, luonnonsuojelun edistäminen ja maa-aineslupien valvonta. Lautakunta päättää suunnittelutarveratkaisuista (MRL 137 §) ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisista (MRL 171 §).