Valitse sivu

Kokousaikataulut 2024

Kunnanhallitus
8.1.
29.1.
19.2.
11.3.
25.3. (tilinpäätös)
15.4.
6.5.
27.5. (osavuosikatsaus I)
10.6.
12.8.
2.9. (osavuosikatsaus II)
23.9.
14.10.
28.10. (osavuosikatsaus III, verot, talousarvio 1. käsittely )
25.11. (talousarvio 2. käsittely)
16.12.
Kunnanvaltuusto
12.2.
22.4.
20.5.
17.6. (osavuosikatsaus I ja tilinpäätös)
30.9. (osavuosikatsaus II)
11.11. (verot ja osavuosikatsaus III)
9.12. (talousarvio)
Tekninen lautakunta
16.1.
27.2.
19.3.
23.4.
21.5.
18.6.
20.8.
24.9.
22.10.
19.11.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
25.1.
22.2.
14.3.
18.4.
2.5.
6.6.
29.8.
26.9.
24.10.
14.11.
12.12.
Tarkastuslautakunta
1.2.
28.3.
25.4.
23.5.
Keskusvaalilautakunta
26.1.2024
9.2.2024 (mikäli vaalien 2. kierros)
Ympäristölautakunta
24.1.
13.3.
17.4.
15.5.
12.6.
21.8.
16.10.
11.12.

Kunnan hallinto ja talous

Päätöksenteko

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan kotisivuilla ennen kokouksia ja ne poistetaan, kun kyseistä kokousta vastaava pöytäkirja saadaan julkaistua.

Kunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa yleisessä tietoverkossa otetaan huomioon uusi kuntalaki. Tämän vuoksi tekstistä tai liitteistä joudutaan poistamaan henkilötietoja tai kyseistä asiakirjaa ei julkaista internetissä. Kunta julkaisee yleisessä tietoverkossa vain tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin poistetaan oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan kotisivuilla on vanhoja pöytäkirjoja vain 1.6.2017 lähtien pidetyistä kokouksista ja niistäkin on poistettu henkilötietoja. Tätä vanhempia pöytäkirjoja ei enää pidetä internetissä, koska kaikkien yksittäisten henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista.

Pöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia, elleivät ne sisällä salaisia tietoja, joten pöytäkirjat ovat luettavissa kunnanvirastolla.