Valitse sivu

Kärkölän kunnalle erittäin merkittävä Kärkölä-Herrala siirtoviemärin sekä esikäsittelyrakennuksen rakentamisprojekti on loppusuoralla ja valmistuu aikataulussa. Hankkeen valmistuttua jätevedet johdetaan Kärkölästä Herralan kautta Lahteen puhdistettavaksi. Painesiirtoviemärin lisäksi hankkeeseen sisältyi myös uuden laitoksen rakentaminen nykyiselle puhdistamoalueelle.

Hankkeen rakentaminen eteni ilman merkittäviä häiriöitä

Kärkölä-Herrala siirtoviemäri -hankkeeseen on sisältynyt monipuolista rakentamista. Viemärilinjan kaivu- ja louhintatöitä on tehty vaihtelevissa olosuhteissa ja viemäriputkien saumat on hitsattu maastossa. Painesiirtoviemärilinjan rakentamisen lisäksi hankkeen toinen merkittävä kokonaisuus on ollut Järvelän jätevedenpuhdistamolle rakennetun pääpumppaamon ja siihen liittyvän tasausaltaan rakentaminen. Hanke on pysynyt sille suunnitellussa budjetissa.

– Haluamme kiittää maanomistajia ja muita hankkeeseen liittyneitä sidosryhmiä hyvin toimineesta yhteistyöstä siirtolinjan rakentamisen aikana. Hanke on ollut Kärkölän kunnan mittakaavassa mittava niin taloudellisesti kuin asukaslukuunkin nähden, kertoo Kärkölän kunnan tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Uusi laitteisto otetaan käyttöön kesällä 2024  

Noin 16 km pitkä siirtolinja Kärkölästä Herralaan on rakennettu kokonaisuudessaan ja viemärilinjan siistimiset tehdään kevään aikana maaston kuivuessa. Myös esikäsittelyrakennuksen viimeistelytyöt ovat käynnissä. Prosessin koekäyttö on tarkoitus aloittaa touko-kesäkuun vaihteessa ja varsinainen käyttöönotto tapahtuu kesän 2024 aikana. Uuden laitteiston käyttöönoton jälkeen Kärkölän jäteveden puhdistamolle tulevat jätevedet siirretään siirtolinjalla Herralaan Lahti Aquan verkostoon.

Kuva Kärkölä-Herrala siirtoviemärin pääpumppaamosta, valkoinen harjakattoinen huoltorakennus maastossa
Esikäsittelyrakennuksen pihan viimeistelytyöt ovat käynnissä. (kuva: Erkkiheikkilä Oy)
Kuva Kärkölä-Herrala siirtoviemärityömaasta, jossa kaivinkone operoi maastossa
Noin 16 km pitkä siirtolinja Kärkölästä Herralaan on rakennettu kokonaisuudessaan ja viemärilinjan siistimiset tehdään kevään aikana. (kuva: Erkkiheikkilä Oy)

Lisätietoja hankkeesta: 

Kärkölän kunta
TEKNINEN JOHTAJA
Emilia Lehikoinen
044 770 2056
etunimi.sukunimi@karkola.fi

Welado Oy
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Saki Salo
0400 368 767
etunimi.sukunimi@welado.fi

Erkkiheikkilä Oy
TYÖPÄÄLLIKKÖ
Jesse Paajanen
040 847 3671
etunimi.sukunimi@erkkiheikkilaoy.com

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA
Joonas Taavila
0400 740 771
etunimi.sukunimi@erkkiheikkilaoy.com