Valitse sivu

Kesäpestituki

Kärkölän kunta tukee kärköläläisten 15-21-vuotiaiden nuorten työllistymistä kesällä 2024 tarjoamalla yksityisille työnantajille, yrityksille ja yhdistyksille tukea, mikäli he työllistävät nuoren vähintään kahdeksi viikoksi. Kesäpestituen määrä on 300,00 €/nuori ja kukin nuori voi saada kesäpestituen yhteen työpaikkaan.

Esimerkki: työnantaja palkkaa yhden kärköläisen nuoren 4 viikoksi kesäkuussa ja toisen 2 viikoksi heinäkuussa -> työnantaja voi hakea kunnalta kesäpestitukea kahden nuoren työllistämiseen 2 x 300 € = 600 €.

  • Työantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 420,00 € kahdelta viikolta (+sivukulut ja lomakorvaus).
  • Työnantaja huomioi työsuhteessa erityisesti nuorta työntekijää koskevan lainsäädännön ja asetukset sekä noudattaa niitä.
  • Työnantaja tekee työsopimuksen ja vastaa työnantajamaksuista.
  • Kesäpestiin ei voi palkata perheenjäseniä.
  • Työnantaja voi olla myös muualla kuin Kärkölässä.
  • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen palkanmaksukuittia, työsopimusta ja maksutietoja vastaan
  • Kesätyöksi lasketaan 20.5–31.8.2024 tehty työ.
  • Yksityisten kesäpestituki jaetaan saapuneiden hakemusten perusteella huhtikuun alussa. Tukea myönnetään niin monelle nuorelle kuin määrärahavaraus riittää, kuitenkin vähintään yhdelle nuorelle/yritys.

Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan nuoren, täytä hakemus 30.4.2024 mennessä täällä (lomakkeen lähettäminen edellyttää vahvaa tunnistaumista/Visma Sign). Myönnetyt tuet ilmoitetaan toukokuun aikana.

Nuorille tiedotetaan vapaista yksityisten paikoista kunnan nettisivuilla ja Facebookissa. Nuoren tulee hakeutua omatoimisesti yrityksiin, yhdistyksiin ja muille yksityisille työnantajille sopiakseen kesäpestistä.

Susanna Rahikkala
Elinvoimapäällikkö 
044 770 2108
Pia Koivisto
Palveluneuvoja 
044 770 2026