Valitse sivu

Muu opetus

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetusta järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta lain nojalla on mahdollista järjestää opetusta myös aikuisille. Taiteen perusopetuksen järjestäminen perustuu koulutuksen järjestäjän taiteenaloittain hyväksymiin opetussuunnitelmiin.

Musiikkioppilaitokset
Kärkölän kunta tarjoaa yhteistyösopimuksiin perustuvaa taiteen perusopetusta Päijät-Hämeen konservatorion ja Riihimäen Musiikkiopiston kanssa. Kärköläläisten lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen osallistumista tuetaan taloudellisesti mainituissa oppilaitoksissa. Oppilaaksi ottamisesta taiteen perusopetukseen päättää koulutuksen järjestäjä. Kunnan ja oppilaitoksen välillä sovitaan vuosittain oppilasmäärät.

Lahden Konservatorio
Riihimäen Musiikkiopisto

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Wellamo-opisto järjestää kuvataiteen perusopetusta  kaikissa alueensa kunnissa. Kuvataidekoulun tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallista ilmaisukykyä, taidollisia valmiuksia sekä kuvakielen monipuolista hallintaa.

Wellamo-opisto