Valitse sivu

Historiaa

Perustaminen

Kärkölän historiallisen perustamiskokouksen esityslista Kärkölän Huovilassa Tammikuun 26. päivänä 1867

1 Kunnan perustaminen

Kuulutus

Maanantaina, kohta tulevan helmikuun 11. päivänä pidetään pitäjäntuvassa lukkarin talossa yhteinen kuntakokous, jossa seuraavat asiat tulevat neuvoteltaviksi ja päätettäviksi:

1ksi luetaan viimeisessä pitäjänkokouksessa vahvistettu ja nyt voimassa oleva esitys kunnallishallituksesta tässä seurakunnassa, sen tähden että kunnan jäsenet tulisivat sen paremmin tuntemaan ja että siinä tehtäisiin lisäyksiä,
jotka ehkä näkyisivät tarpeellisiksi;

2ksi luetaan ja tarkastellaan kunnallislautakunnan täksi kuluvaksi vuodeksi tehty takseeraus- ja ääntöluettelo kuin myös menojen ja tulojen arvio;

3ksi annetaan kunnan jäsenille tilaisuus keskustella ja suostua niistä toimista, joita yhteisen järjestyksen ja siivon elämän edistämiseksi ehkä pidetään tarpeellisina;

4ksi koska viimeisessä pitäjänkokouksessa kirkon korjausta varten ainoastaan päätettiin arkkitehti toimitettavaksi, mutta ei likemmin suostuttu, tahtooko seurakunta sen itse kustantaa, taikka anotaanko sitä Guvernöörin viran kautta, niin tulee tämä asia likemmin ratkaistavaksi;

5ksi saavat makasiininosakkaat keskustella ja päättää heidän makasiinissansa nyt ylitetty 1.000 tynnyrin olevan viljan myymisestä, ja suostua, sekä he jo ennen myydystä viljasta tulleen rahan, että myös muut kunnan jäsenet kirkon rakennuskassan hallituksesta;

6ksi keskustellaan toimista petoeläinten hävittämiseksi ja susirahan ylöskannosta, kuin myös;

7ksi lumirejen vetämisen tarjouksista huutokaupalla ja lumirekirahan ylöskannosta, jos kunta ehkä näistä kahdesta asiasta tahtoisi hakea itsensä eron kihlakunnan yhteydestä;

8ksi neuvotellaan kunnan yhteisiä asioita toimittavan asiamiehen valitsemisesta;

9ksi suostutaan semmoisesta vaarin pitämisestä löysäläisistä, kuin siitä erinäisestä opetuksesta päätetään;

10ksi esitetään tahtooko kunta itse kokouksissansa voimassa olevien asetusten mukaan tutkia ja päättää muualta seurakuntaan muuttavien henkien vastaanottamisesta, taikka saako Kunnallislautakunta senkaltaisen oikeuden;

11ksi kysytään sekä Kunnallislautakunnan esityksen jälkeen, että allekirjoitetun puolesta, suostuuko kunnan jäsenet siihen, että Keisarillisen Suomen Huoneenhallitusseuran kunniamerkki haettaisi sekä Kirkkoväärtille Anders Lugervikille ja Kirkonvartijalle Erik Enkkelille, että myös Renkivoudeille Ananias Antinpojalle Walkjärveltä ja Nikodemus Erkenpojalle Huovilasta, heidän kaikkein pitkällisestä ja aivan toimeliaasta velvollisuuksiensa täyttämisestä.

Kärkölän Huovilassa Tammikuun 26. päivänä 1867

C. Collin