Valitse sivu

Äänestä suosikkiasi 10 000 euron määrärahan käytölle!

Kuntalaisraati ja kunnan hallinto ovat käyneet läpi osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa saapuneet kuntalaisten ehdotukset ja tiivistäneet ne äänestystä varten. Vuonna 2011 tai aikaisemmin syntyneet kärköläläiset voivat äänestää ideoista 20.4.-19.5.2024 verkossa tai Kärkölän kirjastossa sen aukioloaikoina.

Sähköinen äänestäminen tapahtuu Otakantaa. fi-palvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä tai voimassa olevia käyttäjätunnuksia. Alle 16-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus äänestämisessä tarvittavien henkilötietojen luovuttamiseen (karkola.fi/tietosuojaselosteet).

karkola.fi/osbu ->

Uutinen julkaistu 20.4.2024