Valitse sivu

Hankinnat

Kärkölän kunta ilmoittaa kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoistaan Julkisten hankintojen Hilma-sivustolla osoitteessa hankintailmoitukset.fi.

Menossa olevat julkiset hankinnat:

Herrala-Komola siirtolinjan pumppaamoiden korjaukset

Kansalliset kynnysarvot 1.1.2022 alkaen:

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000

Rakennusurakat 150 000

Muut erityiset palvelut (Liite E kohdat 5-15) 300 000

Käyttöoikeussopimukset 500 000

EU-kynnysarvot (hankintalain 26 §) 1.1.2024 alkaen:

Tavara- ja palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut 221 000

Rakennusurakat 5 538 000

Kynnysarvot (erityisalojen hankintalain 13 §) 1.1.2024 alkaen:

Tavara- ja palveluhankinnat ja suunnittelukilpailut 443 000

Rakennusurakat 5 538 000

Käyttöoikeussopimukset 5 538 000

Jouni Nieminen
Kansliapäällikkö  
044 770 2206
Jaana Nihtilä
Asianhallintapäällikkö, arkistotoimen johtava viranhaltija  
044 770 2207