Valitse sivu

Osallistuva budjetointi

Vuoden 2024 äänestystulokset

Kärkölän kunnanhallitus on vahvistanut kokouksessaan 27.5.2024 § 67 Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) äänestyksen tulokset ja ohjannut tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun seuraavasti:

 • Keskustan alueen siistiminen ja istutusten lisääminen (5 000 €) 
 • Nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa esim. retkiä ja tapahtumia (5 000 €) 

Miten sinä kehittäisit kotikuntaamme 10 000 eurolla?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

Useat kunnat ovat onnistuneesti toteuttaneet osallistuvaa budjetointia. Kärkölässä osallistuva budjetointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2023 ja kunnanvaltuusto päätti osoittaa 10 000 euron määrärahan osallistuvaan budjetointiin myös vuodelle 2024.

Kuntalaiset voivat esittää vapaasti ideoita siitä mitä varatuilla määrärahoilla tehdään. Ideoinnin päättymisen jälkeen avoin kuntalaisraati tarkastaa ideat ja tarvittaessa tiivistää ideoita käsiteltävään muotoon.

Hallinto jalostaa kuntalaisten esittämät ja kuntalaisraadin tarkastamat ideat äänestettävään muotoon, joista kuntalaiset valitsevat kehitettävät kohteet (esim. 1–3 kohdetta) äänestämällä. Toteutus käynnistyy kuntalaisten äänestystuloksen selvittyä kunnanhallituksen ohjauksessa.

Toteutuksen aikataulu 2024

Ideointivaihe käynnistyy 27.3. ja kestää 12.4. saakka. Ideoita voi lähettää sähköisen lomakkeen kautta tai Kärkölän kirjastossa täytettävällä paperilomakkeella.

Kunnanhallitus katselmoi kaikki ideat kokouksessaan 15.4., päättää äänestystavasta ja ohjeistaa hallinnon valmistelemaan äänestystä. Avoin kuntalaisraati käy ideat läpi 17.4. klo 17.30 alkaen Kouluravintola Apilassa (Kärkölän Yhtenäiskoulu, Pormestarinkuja 1) ja antaa ohjeita äänestyksen valmisteluun.

Kunnan hallinto valmistelee äänestyksen toteutuksen. Vuonna 2011 tai aikaisemmin syntyneet kärköläläiset voivat äänestää ideoista 20.4.-19.5.2024 verkossa tai Kärkölän kirjastossa sen aukioloaikoina. Sähköinen äänestäminen tapahtuu Otakantaa. fi-palvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä tai voimassa olevia käyttäjätunnuksia. Alle 16-vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus äänestämisessä tarvittavien henkilötietojen luovuttamiseen (karkola.fi/tietosuojaselosteet).

Kunnanhallitus ohjaa ideoiden toimeenpanon toteutusta. Kuntalaisten päättämien kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Osallistuvan budjetoinnin ehdot

 • idean tulee olla lainmukainen
 • idean toteuttaminen tulee olla kunnan toimivallassa
 • idean kaikki kustannukset mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, enintään 10 000 euroa
 • idea on kunnan ylläpidettävissä jatkossa ilman uusia merkittäviä kustannuksia
 • idea on epäkaupallinen
 • idea on syrjimätön ja yhdenvertaisuutta edistävä
 • idea voidaan toteuttaa vuoden 2024 aikana


Vuoden 2023 kohteet

Kärkölän kunnanhallitus on vahvistanut kokouksessaan 8.5.2023 § 103 äänestyksen tulokset ja ohjannut tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun seuraavalla rahallisella prosenttijaolla:

 • Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella 60 %
 • Senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana 40 %.
Jouni Nieminen
Kansliapäällikkö  
044 770 2206

Äänestystulokset 2024