Valitse sivu

Ilmansuojelu

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta. Suuremmissa kunnissa ja niillä alueilla, joilla päästöjen pitoisuudet nousevat korkeiksi, ilmanlaatua seurataan mittauksilla. Muilla alueilla seurannaksi riittää ilmanlaadun arvioiminen esimerkiksi päästölähteiden kartoituksen avulla ja erilaisten alueellisiin selvityksiin osallistumalla. Paikallisesti ilmanlaadusta huolehditaan mm. pienten laitosten ympäristöluvissa. Yksittäinen kuntalainen voi ottaa vastuuta ilmansuojelusta esim. huolehtimalla jätehuollosta.

Kasvihuonekaasujen viikkotilastointi ja vuosiraportti

Ilmastonmuutos on aihe, joka puhuttaa ja nykytiedon mukaan kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmaston muuttumiseen. Kärkölän kunta on mukana CO2-raportin kasvihuonekaasujen laskemisessa. CO2-raportti on nettisivusto, mutta se julkaisee myös koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa. Tilastoinnissa ovat mukana kuluttajien sähkönkulutuksen, rakennusten lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. Kasvihuonekaasujen laskenta perustuu Benviroc Oy:n laskentamalliin, joka vastaa päästöraportoinnin kansainvälisiä standardeja. Laskentamalli vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n ilmastosopimukselle.