Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Sähköinen lupapalvelu

Sähköisessä lupapalvelussa voit hakea rakennuslupia. Lupapalvelua käytetään myös rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja hallintaan.

Lupapalvelun käyttöohjeet:

Sähköisen lupapalvelun asioissa kysymyksiin vastaa rakennustarkastaja Olli Vilen (044 770 2049) ja teknistä tukea antaa Ville Asunmaa (044 770 2011).

Paperihakemuksia otetaan edelleen vastaan, mutta ensisijaisesti rakennusluvat haetaan jatkossa sähköisessä palvelussa. Kaikki paperilla toimitetut rakennus- ja toimenpidelupa-asiakirjat siirretään kuitenkin sähköiseen palveluun, josta asiakirjat siirtyvät sähköiseen arkistoon.

Sähköisen hakemuksen voi jättää kiinteistön omistaja tai muu omistajan valtuuttama henkilö. Jos hakijana on muu kuin omistaja, hakemuksen liitteeksi pitää lisätä valtakirja luvan hakemiseen (myös silloin kun omistajia on useampi). Jos hakijana on yritys tai taloyhtiö, liitteeksi tarvitaan myös kaupparekisteriote (nimenkirjoitusoikeus).

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamishakemuksista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää Kärkölän ympäristölautakunta. Käsittelymaksut määräytyvät kunnassa hyväksytyn taksan (pdf) mukaisesti.

Lomakkeet

Selvitys jätevesijärjestelmästä

RH-lomakkeet

Olli Vilen
Rakennustarkastaja 
044 770 2049
Ville Asunmaa
Tietohallintoassistentti 
044 770 2011
Asiakaspalvelu
Vaihde 
044 770 2200
Opintie 2, 16600 Järvelä (väliaikaisesti 15.5.2023 alkaen)

Sähköinen lupahakemus


Rakennusjärjestys

Rakennusvalvontataksa

Karttoja

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021