Valitse sivu

Tiedätkö tämän Suomi.fi-verkkopalvelusta?

Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanavan palvelut perustuvat lainsäädäntöön?Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanava tarjoaa palveluita sekä kansalaisille että yrityksille?Tiedätkö, että Suomi.fi -verkkokanava tarjoaa käyttäjille runsaasti avointa tietoa julkisista...

Tiedätkö tämän aloiteoikeudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään lailla?Tiedätkö, että palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevasta asiasta?Tiedätkö, että valtuutetun aloiteoikeudesta määräykset ovat kunnan hallintosäännössä?...

Tiedätkö tämän kunnan viestinnästä?

Tiedätkö, että kunnan viestinnälle perusteet määritellään laissa?Tiedätkö, että kuntalaki edellyttää avointa ja vuorovaikutteista viestintää?Tiedätkö, että aktiivinen viestintä lisää hallinnon avoimuutta? Kuntalaki raamittaa kunnan viestintää ja lainhenki edellyttää...

Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on säädetty kuntalaissa?Tiedätkö, että valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista osallistumisen mahdollisuuksista ja menetelmistä?Kuntalaisten osallisuus ei ole irrallista toimintaa, kun...

Tiedätkö tämän hyvästä hallinnosta?

Tiedätkö, että hyvä hallinto on perusoikeus?Tiedätkö, että hyvän hallinnon perusteet määritellään lailla?Tiedätkö, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä? Perustuslakiin on kirjattu edellytys hyvästä...