Valitse sivu

Kuntastrategiatyö päätöksentekovaiheessa

Kärkölän kunnan strategiatyö on päätöksentekovaiheessa. Kuntastrategiaa on työstetty aktiivisesti kesän ja alkusyksyn 2021 ajan. Kuntastrategiatyöhön on osallistettu kuntalaisia, kunnan henkilöstöä, kunnan toimielimiä, yrityksiä, yhdistyksiä, muita toimijoita ja...

Kuntastrategiatyö käynnissä

Kärkölän kunnan strategiatyö jatkui lauantaina 4.9.2021 pidetyllä valtuustoseminaarilla. Valtuustoseminaarissa keskeisimpinä aiheina olivat kuntastrategia, arvot, valtuustokauden strategiset päätavoitteet ja hyvinvointityö. Seminaaripäivän aikana kuultiin toimialojen...
Lausuntopyyntö ja kuntalaiskysely kuntastrategiasta

Lausuntopyyntö ja kuntalaiskysely kuntastrategiasta

Kärkölän kunta valmistelee uutta kuntastrategiaa valtuustokaudelle 2021-2025. Toivomme aktiivista osallistumista kuntastrategian tavoitteiden asettamiseen niin kuntalaisilta, yrityksiltä, yrittäjiltä, yhdistyksiltä, yhteistyötahoilta, sidosryhmiltä kuin henkilöstöltä....

Tiedätkö tämän Suomi.fi-verkkopalvelusta?

Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanavan palvelut perustuvat lainsäädäntöön?Tiedätkö, että Suomi.fi-verkkokanava tarjoaa palveluita sekä kansalaisille että yrityksille?Tiedätkö, että Suomi.fi -verkkokanava tarjoaa käyttäjille runsaasti avointa tietoa julkisista...

Tiedätkö tämän aloiteoikeudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään lailla?Tiedätkö, että palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloite kyseistä kunnan palvelua koskevasta asiasta?Tiedätkö, että valtuutetun aloiteoikeudesta määräykset ovat kunnan hallintosäännössä?...

Tiedätkö tämän kunnan viestinnästä?

Tiedätkö, että kunnan viestinnälle perusteet määritellään laissa?Tiedätkö, että kuntalaki edellyttää avointa ja vuorovaikutteista viestintää?Tiedätkö, että aktiivinen viestintä lisää hallinnon avoimuutta? Kuntalaki raamittaa kunnan viestintää ja lainhenki edellyttää...

Tiedätkö tämän kuntalaisten osallisuudesta?

Tiedätkö, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on säädetty kuntalaissa?Tiedätkö, että valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista osallistumisen mahdollisuuksista ja menetelmistä?Kuntalaisten osallisuus ei ole irrallista toimintaa, kun...

Kuntavaalipaneeli 2021 – kysymyksiä ehdokkaille

Päivitetty: 21.5.2021 15.06Kiitos kaikille Kärkölän kuntavaalipaneeliin 2021 kysymyksiä ehdottaneille. Kysymysten ehdotusaika on umpeutunut. Mistä asioista Kärkölän kuntavaalipaneelissa tulisi keskustella?Mikä aihe tulisi ehdottomasti ottaa keskusteluun...

Tiedätkö tämän hyvästä hallinnosta?

Tiedätkö, että hyvä hallinto on perusoikeus?Tiedätkö, että hyvän hallinnon perusteet määritellään lailla?Tiedätkö, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä? Perustuslakiin on kirjattu edellytys hyvästä...