Valitse sivu

TE24-uudistus etenee valtuustojen päätösten mukaisesti

TEM:n 21.11.2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Lahden kaupunki sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.

Valmistelutyö jatkuu hyvässä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELYkeskuksen sekä Päijät-Hämeen liiton kesken. Valmistelutyötä laajennetaan kattamaan lisäksi myös sidosryhmät.

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista. Työllisyysalueita on muodostumassa Suomeen yhteensä 44. Alueista 31 täytti lain edellyttämän 20 000 henkilön työvoimapohjan sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta. Suurin osa kuntien ilmoittamista alueista täytti lain edellytykset, ja kuuden alueen osalta esitetään poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä.

-Olemme tyytyväisiä, että ministeriö toimii johdonmukaisesti ja noudattaa valtuustojen tekemiä päätöksiä, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Mika Mäkinen. Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mielestä on todella hienoa, että selkeä päätös saatiin etuajassa ja valmistelua päästään jatkamaan.

Lue lisää: https://tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-paasee-jatkamaan-valmistelua

Lisätiedot:
Työllisyyspäällikkö Anne Tapaila, Hollola/Päijät-Hämeen työllisyysalue, 044 780 1118
Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, Lahden kaupunki, 044 482 697