Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto kokoaa maakunnan kuntapäättäjät yhteiseen ilmastokokoukseen Lahteen toukokuussa. Tilaisuus järjestetään Päijät-Hämeen ympäristöviikoilla osana kuntien ilmastotyötä ja sen tavoitteena on tarjota kuntapäättäjille lisää tietoa ja työkaluja oman kunnan ilmastotyön edistämiseen.

Maakunnallinen ilmastotyö

Päijät-Häme kuuluu hiilineutraalien kuntien ja maakuntien Hinku-verkostoon ja alueella on sitouduttu tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Myös suurin osa Päijät-Hämeen kunnista on mukana Hinku-verkostossa sekä kuntien energiatehokkuussopimuksissa. Alueen ilmastotyötä pyritään edistämään monin tavoin ja askelmerkkejä hiilineutraaliuden edistämiseksi on koottu hiljattain julkaistuun Päijät-Hämeen Vihreän siirtymän ohjelmaan. Kuntatasolla ilmastotyötä tehdään monilla tavoin ja tällä hetkellä seitsemään alueen kuntaan – Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään – valmistellaan  ilmastosuunnitelmia.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä. Mikään kunta ei voi saavuttaa tavoitteita yksin vaan mukaan tarvitaan kuntalaiset, yritykset ja muut toimijat.  Alueellinen yhteistyö on tärkeää etenkin silloin kun resurssit ovat rajalliset. Yhdessä tekemisen myötä vaikuttavuus on merkittävämpää ja hyviä toimia voidaan levittää laajemmalle. Kunnat tekevät paljon arvokasta yhteistyötä alueen kestävän kehityksen edistämiseksi mm. Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen muodossa.

Ilmastokokouksesta tukea kestävään päätöksentekoon

Kuntien luottamushenkilöillä on suuri vastuu ja heidän päätöstensä vaikutukset ulottuvat usein pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen hillintä, hiilensidonta ja varautuminen ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa, jotta kunnat selviävät meneillään olevasta ilmastokriisistä mahdollisimman vähin haitoin. Päättäjillä on käsissään vaikea ongelma, johon liittyvän päätöksenteon tueksi tarvitaan paljon tietoa ja ymmärrystä.

Päijät-Hämeen ympäristöviikoilla 22.5. järjestetään kaikille maakunnan kuntapäättäjille suunnattu Päijät-Hämeen Ilmastokokous, jossa luottamushenkilöille tarjoillaan tietoa ja hyviä esimerkkejä kuntien ilmastokestävyyden edistämiseen. Tilaisuus vahvistaa maakunnallista ilmastotyötä ja tarjoaa mahdollisuuden kuntien väliseen verkostoitumiseen sekä yhteistyöhön.

Ilmastokokouksen juontaa Yleltä tuttu Marjo Pirilä, joka myös haastattelee kuntien edustajia niiden ilmastotoimista. Nuorison ääni saadaan kuuluviin vaikuttajakoulun nuorten haastaessa kuntia ilmastotekoihin. Aiheen asiantuntija-alustuksesta vastaa Suomen entinen ympäristöministeri Emma Kari, joka nykyään mm. kouluttaa yrityksiä ilmasto- ja kestävyysasioissa. Ilmastokokouksessa kiinnitetään huomioita myös ilmastonmuutoksen elinvoimavaikutuksiin, kun Kempowerin sekä Viipurilaisen kotileipomon edustajat kertovat yritystensä vastuullisuustoimista. Lisäksi päättäjät pääsevät kuulemaan Etelä-Karjalan kuntien ilmastosuunnitelmien valmistelusta sekä maakuntien välisestä ilmastoyhteistyöstä. Tilaisuuden päättää Kestävä Lahti -säätiön puheenjohtaja ja Lahden entinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Ilmastokokoukseen odotetaan laajaa osallistumista kaikista Päijät-Hämeen kunnista. Kuntien päättäjät ovat saaneet sähköpostitse kutsut Ilmastokokoukseen ja tilaisuuteen ilmoittautuminen on avoinna 12.5. asti.

Tulevaisuus on seurausta ajassa tehdyistä valinnoista. -Niels Bohr

Lisätietoja:

Maarit Virtanen, projektipäällikkö, Canemure, Kuntien ilmastosuunnitelmat ja ClimateGO-hankkeet, 044 077 3272, maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Terhi Ahava, projektikoordinaattori, Kuntien ilmastosuunnitelmat, 044 770 7314, terhi.ahava@paijat-hame.fi