Valitse sivu

Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa valmisteltiin kahden vuoden ajan yhteistyössä kuntien kanssa ja nyt työ on saatu päätökseen. Kaupunkiseutusuunnitelma toimii pohjana MAL-neuvotteluissa sovittaville toimenpiteille.

Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa hyödynnetään sekä kuntien yleiskaavojen laadinnassa että Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudistamisessa.

Lahden kaupunkiseutusuunnitelma on hyväksytty MAL-alueen kaupunkien ja kuntien valtuustoissa.

Lue lisää täältä.