Valitse sivu

Kärkölän kunnan kiinteistöihin on kohdistunut kuluneen vuoden aikana toistuvasti ilkivaltaa ja luvattomia tunkeutumisia. Epäasiallista toimintaa ja ilkivaltaa on havaittu niin koulupäivien aikana kuin iltaisin ja viikonloppuisin mm. uudessa koulukiinteistössä ja Vuokkoharjun koululla sekä Huovilan puistossa.  Ilkivalta on ilmennyt paikkojen hajottamisena, sotkemisena, toisen omaisuuteen kajoamisena jne. Tapahtumissa on ollut osallisena useita lapsia ja nuoria laajalla ikäjakaumalla.  

Tapahtumien selvittely on työllistänyt useita henkilöitä kunnan organisaatiossa ja aiheuttanut taloudellista vahinkoa. Tapausten selvittämisessä tehdään yhteistyötä poliisin kanssa ja rikosilmoitus tehdään matalalla kynnyksellä. Samoin alaikäisten lasten ja nuorten osalta tehdään lastensuojeluilmoitus. Koulupäivän aikana tapahtuvien tapaukset selvittämisessä hyödynnetään myös koulun sisäistä puuttumisen mallia.

Haluamme muistuttaa, että lapsi/nuori on iästään huolimatta vahingonkorvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, vaikka ei rikosoikeudellisessa vastuussa olisikaan. Tämä tarkoittaa, että alle 15-vuotiaiden lasten huoltajat ovat korvausvelvollisia aiheutuneista vahingoista. Usein tällaisten tapausten kustannukset nousevat useisiin satoihin tai jopa tuhansiin euroihin.

Toivomme, että kodeissa otetaan asia puheeksi lasten ja huoltajien kesken. On tärkeää, että lapsen ja nuoren ympärillä olevat aikuiset yhdessä ohjaavat ja tukevat heidän kasvuaan oikeaan suuntaan sekä muistuttavat siitä, että tällaisella toiminnalla voi pahimmillaan olla pitkäaikaiset seuraukset lapsen/nuoren tulevaisuutta ajatellen.

Ilkivallan lopettamiseksi ja tilanteen ratkaisemiseksi toivomme koko kunnan yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja ”koko kylä kasvattaa”-henkeä. Tehdään yhdessä Kärkölästä entistä turvallisempi ympäristö kuntamme lapsille ja nuorille!

Kasvatuksellisin yhteistyöterveisin,
Petri Käkönen, sivistysjohtaja
Petri Kutinlahti, rehtori
Leena Pekkanen, kiinteistöpäällikkö
Sanna Nevalainen, hyvinvointikoordinaattori