Valitse sivu

Kärkölä on Suomen 267:nneksi suurin kunta. Sen pinta-ala on 259,30 neliökilometriä. Kärkölä on väkiluvultaan Suomen 187:nneksi suurin 4198 asukkaalla.  Väestötiheydeksi tulee 16,37 asukasta per neliökilometri. Ei siis kovin tiivis, siksi meillä on yllin kyllin tilaa hengittää.

Kuntamme strategian tulee palvella jokaista asukasta jokaisella neliökilometrillä samalla tavalla. Tämän lisäksi on oltava luokseen kutsuva ennemmin kuin työntävä myös uusille tilan valtaajille. Siinä jos jossain riittää haastetta meille kaikille.

Strategia on kuin reittiohje tai kartta, jota meidän, päätöksentekijöiden ja virkamiesten tulee seurata. Aika ajoin on hyvä pysähtyä ja tarvittaessa ottaa myös vauhtia ylittääksemme edessä siintäviä haastavia mäkiä tai suden kuoppia. Jos tulee hetkiä, jolloin olemme reitiltä hukassa, pitää olla myös rohkeutta kysyä oikeaa suuntaa kanssamatkustajilta eli kuntalaisilta. Tähän 2010-luvun merkittävin kuntataloutta koskeva innovaatio, osallistava budjetointi, antaa oivan välineen. Osallistavalla budjetoinnilla voidaan herättää yhteisöllisyyden tunnetta ja luoda kokemusta kuntalaisille vaikuttamisen mahdollisuudesta kuntavaalien välilläkin.

Kuntamme strategia jakautuu neljään osaan: Yhteistyö, Hyvinvointi, Elinvoima ja Talous. Nämä neljä osaa liittyvät olennaisesti myös toisiinsa.

Yhteistyö, niin valtuustoryhmien, virkamiesten kuin kuntalaisten ja naapurikuntien välillä on elintärkeää pienen ja pippurisen vuonna 1867 perustetun kunnan tulevaisuudelle. Yhteistyötä vaaditaan myös hyvinvointialueen kanssa, jotta palvelut kunnassa säilyvät edes nykyisellä tyydyttävällä tasolla.

Hyvinvointi on entistä vähemmän kuntalaisten päätösvallassa hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. On uutisoitu alueiden heikosta taloustilanteesta ja nähtäväksi jää miten sopeuttamistoimet vaikuttavat alueen ulkokehillä sijaitseviin reunuskuntiin.

Elinvoima on täysin riippuvainen kuntamme palveluiden laadusta ja saatavuudesta. Jos palveluiden laatu tai saatavuus heikkenee, alkaa voimat hiipua niin kunnalta kuin siellä asuvilta kuntalaisiltakin. Pitämällä huolen tämänhetkisestä tasosta, pidämme huolen myös kuntamme tulevaisuudesta.

Viimeisenä muttei vähäisempänä Talous. Jos kaikki edellä mainitut seikat ovat kunnossa, on vaikutus talouteen positiivinen.  

Ei riitä, jos huolehdimme vain yhdestä osa-alueesta koska kuntamme strategia on kuin ihmissydän. Kaikkia neljää osaa tarvitaan pumppaamaan happirikasta verta kuntamme päivittäiseen elämään, koska maamme hallituksen viime hallituskaudella määräämä nitroresepti on vanhentunut, valitettavasti.

Pitäkäämme siis yhdessä huolta Kärkölän tulevaisuudesta, nyt ja aina.

Matti Sallila, kunnanvaltuutettu

Kuva: Valtuustoseminaarin ryhmätyösessio, vasemmalta oikealle: Seppo Eerola, Tiina Malm, Markus Saarikivi, Matti Sallila ja Juha-Matti Laiho