Valitse sivu

Tule mukaan osaavaan ja innostavaan Kärkölän kunnan toimistopalvelutiimiin, joka tuottaa hallinto-, asianhallinta-, tieto-, laskutus- ja asiakaspalveluja kaikille toimialoille. Toimistosihteerin työtehtävissä on pääpaino teknisen toimen tehtävissä.

Sovellamme liukuvaa työaikaa ja meillä on myös mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn. Toimistosihteerin esimiehenä toimii asianhallintapäällikkö.

Tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot:
– alempi korkeakoulututkinto, opistotasoinen tutkinto tai vastaava tutkinto
– vähintään 2 vuoden kokemus julkisen hallinnon tehtävistä

Eduksi katsotaan aiempi kokemus:
– kunnallisista teknisen toimen tehtävistä
– julkisista hankinnoista
– asianhallintajärjestelmien käyttämisestä

Toimistosihteerin tehtäviin sisältyy mm. seuraavia tehtäviä:
– teknisen lautakunnan esityslistan valmistelu
– teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä sekä päätösten toimeenpano
– teknisen johtajan ja kiinteistöpäällikön päätösten valmistelu
– teknisen toimen arkistovastaava
– teknisen toimen hankintojen valmistelu
– teknisen toimen ostolaskujen tiliöinti
– tarkastuslautakunnan yhteyshenkilö sekä sidonnaisuusilmoituksien ylläpito
– vireille tulevien/vireillä olevien asioiden kirjaaminen asianhallintajärjestelmään (Dynasty10) sekä teknisen toimen ja rakennusvalvonnan kuulutukset
– vaalien valmistelu ja vaalitoimitsija
– ulkoisen ja sisäisten asiakkaiden asiakaspalvelu-/tietopalvelu
– nettisivujen päivittäminen (tekninen toimi)
– muut toimistopalvelutiimin avustavat toimistotehtävät eri toimialoille/viranhaltijoille

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kelpoisuusvaatimusten täyttymisen lisäksi, joko työn tai opintojen kautta hankittua kokemusta asianhallintajärjestelmän käytöstä, kokemusta teknisen toimen tehtävistä sekä yleisten toimisto-ohjelmistojen sujuvaa käyttöä (office-ohjelmat).

Lisäksi edellytämme kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa pe 9.6.2023 klo 15:00 mennessä Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/toimistosihteeri-526887/

Kärkölän kunta on savuton ja tuoksuton työpaikka.

Lisätietoja antaa: Asianhallintapäällikkö Jaana Nihtilä (jaana.nihtila@karkola.fi), 044 770 2207 tai tekninen johtaja Emilia Lehikoinen (emilia.lehikoinen@karkola.fi), 044 770 2056.