Valitse sivu

Useasti törmään ihmisiin, jotka kysyvät mitä etsivä nuorisotyöntekijä oikein tekee. Etsimmekö nuoria? Tämä on monelle edelleen tuntematon työmuoto, vaikka työtä on tehty Norjassa jo 1970-luvulla sellaisten nuorten parissa, joiden katsottiin elävän ns. riskioloissa. Silloin nuoria etsittiin ja työmuoto oli pääasiassa kaduilla tehtävää nuorisotyötä.

Nykyisin työmuoto on moninaisempaa, johon sisältyy nuorten tapaamisten lisäksi muun muassa verkossa tehtävää työtä ja jalkautumista nuorten pariin sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisolain (1285/2016) mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat alle 29-vuotiaat nuoret ja auttaa heidät sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistä, osallisuuttaan yhteiskuntaan. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuoren rinnalla kulkijana. Eikä tee asioita nuoren puolesta vaan ohjaten nuorta kulkemaan oikeaan suuntaan ja tekemään hyviä valintoja. Etsivä nuorisotyö on ”kauttakulkupalvelu nuorelle”.

Etsivä nuorisotyömainos

Tällä hetkellä lähes jokaisessa kunnassa on etsivä nuorisotyöntekijä, joissain useampi. Meillä Kärkölässä työskentelee tällä hetkellä 1,5 etsivää nuorisotyöntekijää.  Etsivätyömuoto on löytänyt nykypäivänä paikkansa nuorten parissa toimijana, nuorten ja nuorten aikuisten palveluna.  Kärkölässä etsivä nuorisotyö on saanut toiminnan vaikuttavuuteen perustuen vuosittain Etelä-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta toiminnan mahdollistamiseen.

Meillä Kärkölän etsivässä nuorisotyössä tavoitetaan keskimäärin 60 nuorta vuodessa. Valtaosa tavoitetuista nuorista ohjautuu etsivään nuorisotyöhön ottamalla itse yhteyttä työntekijöihin.  Jokainen nuori kohdataan omana itsenään ja toimitaan nuoren omilla ehdoilla. Nuoren tuen tarve saattaa olla monitarpeista, monesti tarvitaan yhtä aikaa useampia palvelumuotoja.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ensisijaisesti etsivän nuorisotyöntekijän tiedot perustuvat nuoren omiin antamiin tietoihin itsestään ja tuen tarpeen arviointiin itsestään. Moni nuori ei kuitenkaan koe tarvitsevansa tukea tietyssä palvelussa, missä taas muu taho voi nähdä nuoren tuen tarpeen olevan tarpeellista. Tukea tarvitaan esimerkiksi virasto-, koulu- ja asuntoasioiden hoitamisessa. Tänä päivänä tukea tarvitaan usein myös mielenterveys- ja päihdetyön tuen piiriin pääsemisessä. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii nuorelle myös ”tulkkina” byrokratian viidakossa, viranomaiskielen ollessa vaikeasti ymmärrettävissä.

Kärkölässä etsivätyön vahvuuksiin kuuluu nuoren pikainen pääseminen etsivän nuorisotyön piiriin. Meillä nuori saattaa jo seuraavaksi päiväksi saada ajan yhteydenoton tultua.  Pyrimme olemaan yhteydessä nuoreen jo samana päivänä yhteydenoton saavuttua. Nuorelle annetaan mahdollisuus tutustua työntekijään rauhassa ennen kuin alamme tekemään suunnitelmia asioiden etenemisen suhteen. Keskustelu nuoren ja työntekijän välillä on kunnioittavaa ja vastavuoroista. Työntekijällä on salassapitovelvollisuus, joten keskusteluissa ei tarvitse pelätä asioiden menevän muiden tietoon. Aina ensimmäisenä pyrimme kysymään nuorelta kohdattaessa: Mitä kuuluu ja miten on mennyt?

Kärkölän sisällä julkista liikennettä ei ole, mutta tarvittaessa etsivä nuorisotyöntekijä voi hakea syrjemmässä asuvan nuoren tapaamiselle, mikäli tapaaminen ei muuten toteutuisi. Nuoren ja etsivän työntekijän kohtaaminen voi olla pelkästään kahvilla käymistä ja kuulumisten vaihtamista.

Kärkölästä pääsee junalla Riihimäki-Lahti-sektorille kerran tunnissa. Tarvittaessa etsivä nuorisotyöntekijä voi kuskata nuoren myös lähikaupunkien tai kuntien palveluiden piiriin sekä olla mukana tukena tapaamisissa, jos nuori kokee sen tarpeelliseksi.

karkola.fi/etsiva-nuorisotyo

Tero Heikkinen
etsivä nuorisotyöntekijä

Sanna Nevalainen
palveluohjaaja, etsivä nuorisotyö