Valitse sivu

Kärkölän kunnalta oli haettavissa suunnitteluvaraus tontille yhteisöllisen asumisen kohteen toteuttamiseksi. Kohteeseen tavoitellaan 25 asuntoa ja kohde suunnitellaan siten, että se täyttää sosiaalihuoltolain yhteisöllisen asumisen vaatimukset.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.1.2023 tehnyt päätöksen myöntää ARA-asuntojen tuotanto Arttu Oy:lle suunnitteluvarauksen ikäihmisten yhteisöllisen asumisen kohteen toteuttamiseksi. Suunnitteluvarauksen aikana kohde suunnitellaan, sille varmistetaan rahoitus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta sekä tehdään kunnalle ehdotus ehdoista, joilla kohde toteutettaisiin. Kunnan hyväksyttyä toteuttamisen ehdot, luovutetaan tontti myymällä kohde rakennuttajalle.

Yhteisöllisen asumisen kohteen toteutus lähti konkreettisesti liikkeelle kesällä 2021, kun Eloisaa asumista senioreille Kärkölässä -hanke käynnistyi. Kunnan senioriohjaaja Saija Kelahaara veti hanketta, jossa keskityttiin Kärkölän seniorikansalaisten asumistarpeiden kartoittaminen sekä yhteisöllisen asumisratkaisun edistämiseen. Kunnan senioriasukkaat saivat tuoda näkemyksiään esille kyselyn sekä talon suunnitteluun keskittyneessä palvelumuotoilutyöpajassa. Hanke auttoi raamittamaan niitä reunaehtoja, joita tulevassa toteutuksessa tulee ottaa huomioon.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on omalta osaltaan ollut mukana edistämässä yhteisöllisen asumisen kehittämistä joustavan palveluasumisen hankkeellaan. JOPA-hanke teki tiivistä yhteistyötä Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä hankkeen kanssa tavoitteena parantaa ikäihmisten asumisen ratkaisuja. Aiesopimus Päijät-Hämeen hyvinvointialue kanssa kohteen toteuttamiseksi saatiin valmiiksi syyskuussa.

Kärköläläisten ikäihmisten aktiivisuus ja halu osallistua itseään koskevaan asumisen ratkaisun suunnitteluun sekä päätöksentekoon on erinomainen esimerkki siitä, miten toteutuksen tulee lähteä aidosta tarpeesta ja kehittämistä tehdään alhaalta ylöspäin.

Luonnos senioriasuntojen pihapiiristä

Yle-uutiset 30.1.2023

Lisätiedot: Matti Skyttä, kehityspäällikkö, matti.skytta(a)karkola.fi, 044 770 2025