Valitse sivu

Päijät-Sotessa on kehitetty ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen malli, joka muuttaa totuttua toimintatapaa tulevalla Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Malli mahdollistaa kotona asumisen pidempään ja tukee ikääntyneiden henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asukkaiden omatoimisuutta vahvistaa yhteisökoordinaattori.

Toimintamalli perustuu sosiaalihuoltolan muutoksiin, jotka tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Lain mukaista yhteisöllistä asumista ei ole vielä toteutettu Suomessa.   

– Malli tukee kotona asumista pidempään ja auttaa ikääntyneiden kokemaa henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena mallilla on ollut asiakasohjauksen kehittäminen, tiedonkeruu- ja havainnointijärjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen ja ikääntyneiden asiakaskokemuksen parantaminen osallisuuden kautta, kertoo joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -hankkeen (JOPA-hanke) projektipäällikkö Kati Ruusuvirta.

Mallia on kehitetty Kärkölän ja Padasjoen kuntien kanssa yhteistyössä. Kummassakaan kunnassa ei aiemmin ole ollut valmista yhteisöllisen asumisen kohdetta.

Hankkeessa on edistetty esimerkiksi yhteisöllisen asumisen myöntämisperusteiden syntyä. Lain muutos tarkoittaa sitä, että palveluasumisesta tulee ensi vuoden alusta yhteisöllistä asumista. Käytännössä se tarkoittaa asumisen ja palvelujen eriyttämistä: myönnettävät palvelut tuotetaan kotihoitona ja tukipalveluina.

– Mallissa kuvattu yhteisöllisen asumisen talo sijaitsee keskeisellä paikalla ja se on esteetön. Tyypillisesti kohteessa on esteettömiä vuokra-asuntoja, joissa on oma keittiö ja wc-kylpyhuone. Asukkaiden yhteisessä käytössä ovat myös sauna ja pyykkitupa. Helppoja kohtaamisen paikkoja asukkaille on tarjolla yhteisöllisissä tiloissa, jotka voivat olla myös toiminnallisia, kuten kuntosali. Lisäksi talossa voi palvella vaikkapa ravintola. Keskiössä on asukkaiden toimijuus, jota tukee talossa työskentelevä yhteisökoordinaattori. Asumisen helppoutta lisäävät modernit, digitaaliset ratkaisut, kuvailee Ruusuvirta.

Yhteisöllinen asuminen soveltuu monenlaisille asiakasryhmille ja monenlaisiin tarpeisiin: yksinäisille, turvattomuutta tunteville, omaishoitoperheille ja yöhoitoa tarvitseville.

Lisätietoja:projektipäällikkö Kati Ruusuvirta, kati.ruusuvirta@paijatha.fi, 044 482 3487 

www.paijat-sote.fi