Valitse sivu

Kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa alkaa keväällä kokeilu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille.   

Pilotti on määrä aloittaa 2. toukokuuta ja alkuvaiheen tavoitteena on saada ehkäisyvalmisteiden jakelun käytännöt toimiviksi. Ehkäisyvalmisteen valinta ja ehkäisyneuvonta tapahtuvat edelleen osana nykyisiä ehkäisypalveluita sote-keskuksissa, neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeä myös varmistaa, että tieto palvelusta tavoittaa laajasti kaikki alle 25-vuotiaat nuoret. Sen vuoksi uuden palvelun tarjoaminen tuodaan osaksi nykyisiä hoito- ja palveluprosesseja.   

Kokeilun seuraavissa vaiheissa toimintaa kehitetään kokonaisvaltaiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhtenäiseksi palvelumalliksi ja selvitetään, millaisia digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää ehkäisypalvelun toteuttamisessa. Lisäksi varmistetaan, että tieto palvelusta tavoittaa esimerkiksi kolmannen sektorin toimijat ja sosiaalihuollon sekä muut nuorten kanssa työskentelevät tahot, jotta hekin osaavat kertoa uudesta palvelusta nuorille. Seksuaaliterveyden pilotissa suunnitellaan ja toteutetaan nuorten kanssa yhdessä myös seksitautien torjunnan sosiaalisen markkinoinnin kokeilu.   

Maksuttoman raskaudenehkäisyn kokeilu on yksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennysrahoituksen myötä Päijät-Hämeessä alkavista uusista piloteista. Sen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä, ja tätä kautta edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää inhimillistä kärsimystä.  

Kokeilun valmistelu on aloitettu alkuvuodesta, ja maaliskuun aikana hanketiimi kokoaa hyvinvointialueen keskeiset toimijat suunnittelemaan käytännön toteutusta. Kevään aikana ennen kokeilun alkua määritellään ja tiedotetaan tarkemmin siitä, miten ja mistä nuoret saavat maksuttoman ehkäisyn sekä mitkä valmisteet palvelun piiriin kuuluvat.  

Lisätietoa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilusta osana valtakunnallista Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa voit lukea täältä: https://soteuudistus.fi/documents/16650278/87691278/LIITE+3+Maksuttoman+ehk%C3%A4isyn+kokeilu.pdf