Valitse sivu

Ilmoita lapsen poissaolo Tieto Edu-sovelluksella tai web-versiolla 4.2.2022 mennessä.

Poissaolo merkitään valitsemalla Lapsen nimi -> Hoitoajat -> Hoitoaikojen ilmoittaminen -> Valitse vk 9 -> Klikkaa kohdasta poissaolo -> valitse valikosta Loma-ajan poissaolo. Merkinnän voi kopioida eri päiville -> Jatka -> Voit kopioida poissaolon sisaruksille -> Lähetä

Hoitoaikojen yhteenvedosta pääset tarkistelemaan lähetettyjä hoitoaikoja ja poissaoloja.

Tieto Edu ohjeet ja web-version nettiosoite löytyy: https://peda.net/karkola/varhaiskasvatus/wasa

Päivähoidon ja koulun loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen päivähoidon tarvetta.

Varhaiskasvatusmaksusta annetaan hyvitystä, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja kuukauden aikana.

Loma-aikana päivähoitotoimintaa supistetaan ja keskitetään Vuokkoharjun päiväkodissa ryhmiä yhdistelemällä. Myös esioppilaiden päivähoito toteutetaan päiväkodin puolella.

Talvilomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan ko. viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta).

Koko talvilomaviikon poissaolosta myönnetään maksuhyvitystä 1-5 päivää, riippuen valitusta palvelun tarpeesta ja edellyttäen, että lapsen poissaolo on ilmoitettu 4.2.2022 mennessä. Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvityksiin!

Palvelun tarveHyvitys
1. Palvelun tarve yli 146h/kkViisi (5) maksutonta päivää
2. Palvelun tarve yli 85h/kk – enintään 146h/kkKolme (3) maksutonta päivää ja helmikuussa
kuukauden tunnit enintään 125h/kk (146-21=125)
3. Palvelun tarve enintään 84h/kkYksi (1) maksuton päivä ja helmikuussa
kuukauden tunnit enintään 80h/kk (84-4=80)

Kuukauden tunteja alentava osuus on laskettu siten, että enimmäistunnit (84 ja 146) on jaettu keskimääräisillä toimintapäivillä (=21) ja tämä tulos sitten kerrottu maksuttomien päivien määrällä. Tämä tuntimäärä on sitten vähennetty kuukausittaisista enimmäistuntimääristä.

Talvilomaviikon järjestelyistä tiedotetaan 4.2.2022 jälkeen mahdollisimman pian.

Esioppilaiden varhaiskasvatus talvilomaviikolla 2022

Esioppilaiden päivähoito toteutetaan syyslomaviikolla Vuokkoharjun päiväkodissa.

Varhaiskasvatusmaksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Talvilomaviikon ajaksi varhaiskasvatusmaksu nousee, koska esiopetusta ei ole.

Esiopetusikäisiltä peritään yleisten maksuperusteiden mukainen maksu.

Ajalle 28.2. – 6.3.2022 muutetaan päivähoitoa tarvitsevien ”eskarilaisten” palvelun tarpeet ja maksut seuraavasti:

Vanha palvelun tarveUusi palvelun tarve, vko 9
Alle 63 h/kk
Maksu on ollut 40 % kokopäivämaksusta
Varhaiskasvatus yli 84 h/kk – enintään 146h/kk
Maksu on 80 % kokopäivämaksusta
Yli 63 h/kk
Maksu on ollut 60 % kokopäivämaksusta
Varhaiskasvatus yli 146 h/kk
Maksu on 100 % kokopäivämaksusta

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100