Valitse sivu

Kärkölän kunnassa järjestetään 6-vuotiaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta.

Esiopetus tuli velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaa. Syyslukukausi alkaa 10.8.2022. Lukuvuonna 2022-2023 järjestettävä esiopetus koskee vuonna 2016 syntyneitä lapsia.

Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti lapsen lähikoululla ja se muodostaa näin perusopetuksen kanssa eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden. Päivittäinen toiminta-aika on enintään neljä tuntia.

Esiopetuspaikassa järjestetään myös esioppilaan tarvitsema päivähoito. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten osalta hoitojärjestelyt sovitaan erikseen. Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen esiopetukseen tulee tehdä viimeistään 11.2.2022 sähköisesti https://peda.net/karkola/ao (Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen)

Esiopetuspaikasta ilmoitetaan huoltajille viikolla 16.

Esiopetuskuljetus

Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus, mikäli lapsen päivittäinen matka yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, tai matka muutoin muodostuu hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tai kuljetustarpeelle on muu perusteltu syy. Kuljetus järjestetään pääsääntöisesti lähimpään esiopetuspisteeseen ja sen ehtona on, ettei lapsella varsinaisen esiopetuksen lisäksi ole muuta päivähoidontarvetta. Esioppilaita ei haeta kotoa, vaan reitit suunnitellaan yhdessä kuljetuksen toteuttajan kanssa. Kuljetuksesta ei peritä maksua.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen johtaja puh. 044 770 2100