Valitse sivu

Esiopetus alkaa esiopetuspäätöksessä ilmoitetussa esiopetusryhmässä 11.8.2021 klo 9.00. Esiopetusaika päättyy klo 13.00. Esioppilaiden tilat ovat Kärkölän Yhtenäiskoulun Keltasiivessä.

Esiopetustiloihin tutustuminen on perjantaina 6.8. klo 9.00 – 11.00. Tutustumisen aluksi kokoonnutaan liikuntahalliin.

Jos lapsella on myös päivähoidon tarvetta, hoito järjestetään esiopetuksen tiloissa ennalta ilmoitettujen hoidon tarpeiden mukaan aikaisintaan klo 6.30. Päivän aikana lapset ulkoilevat käyttäen koulun piha-aluetta. Samoin iltapäivisin ulkoilu tapahtuu koulun pihalla, josta lapsen voi hakea kotiin. Aamuhoito ennen klo 6.30 ja vuorohoito toteutetaan Vuokkoharjun päiväkodissa.

Hoitoajat ilmoitetaan Tietoedun kautta aina edellisen viikon sunnuntaina klo 24.00 mennessä. Päivähoitopaikka pitää aina hakea ja jos tarve hoitoon loppuu, pitää paikka irtisanoa.

Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta, sitä kannattaa lukea päivittäin. Wilma-tunnukset lähetetään koteihin kesäkuussa. Toivottavaa on myös, että lapsen päivää koskevat asiat jaetaan puolin ja toisin keskustellen. Avoin vuorovaikutus lisää lapsen hyviä päiviä eskarissa. Aina on myös mahdollista soittaa ryhmän puhelimeen.

Osa lapsista on kuljetusoppilaita. Kuljetuspäätökset postitetaan koteihin kesäkuussa. Jos kuljetuksista tulee kysyttävää, ota yhteyttä Mirja Sevóniin 044 770 2133.

Esiopetuksessa toteutetaan Kärkölän kunnan esi- ja perusopetussuunnitelmaa, johon voit tutustua peda.netissä (Kärkölä ->kasvatus ja opetus->opetussuunnitelma 2016). Päivähoitoa tarvitsevilla lapsilla toteutetaan myös varhaiskasvatuslakiin perustuvaa 1.8.2017 voimaan tulleita valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa liitteineen.

Oppiminen on iloinen asia ja uuden oppimisessa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat ratkaiseva tekijä. Tehdään tulevasta esiopetusvuodesta lapselle yhdessä merkityksellinen ja ikimuistoinen myönteinen kokemus, jota on mukava muistella tulevaisuudessa.