Valitse sivu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä kokoontui maanantaina 29.3.2021. Yhtymän alueen koronatilanne vaikuttaa jonkin verran parantuneen edellisen viikon aikana. Tilanteen parantumisen taustalla on alueen asukkaiden ja toimijoiden vastuullinen toiminta. Koronayhteistyöryhmä katsoo, että tällä epidemian ja sairaalahoitotarpeen tasolla ei vielä kuitenkaan voida rajoituksia lieventää. Kun se on mahdollista, aloitetaan rajoitusten purkamiset koulujen toiminnasta, jonka jälkeen voidaan edetä nuorten harrastustoimintaan.  

Koronayhteistyöryhmä suositti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rajoitusten jatkamista niin, että yläkoulujen etäopetusta jatketaan 11.4. asti. Vastaava suositus koskee toisen asteen oppilaitoksia. Etäopetusta jatketaan siis neljällä koulupäivällä. Suosituksia tehtäessä on otettu huomioon, että etäopetus ja harrastusten vähäisyys kuormittavat sekä nuoria että perheitä monella tavoin. Mikäli ilmaantuvuus jatkaa laskuaan ja kokonaistilanne parantuu edelleen, harkitaan yläkoulujen palaamista lähiopetukseen ja toisen asteen opetuksen siirtymistä etä- ja lähiopetusta yhdistelevään hybridimalliin 12.4. alkaen. 

Tartuntatautilain 58 g pykälän 31.3.2021 voimaan tulevat muutokset sulkevat myös niitä korkean tartuntatautiriskin tiloja, joita käytetään alle kymmenen henkilön toimintaan. Koronayhteistyöryhmä katsoo, että laissa todetut edellytykset pykälän käyttöönotolle täyttyvät alueella edelleen. Uusien tapausten ilmaantuvuus on 181 tapausta 14 vuorokauden ajalla 100 000 asukasta kohti, mikä on edelleen poikkeuksellisen korkea luku. Tilanteen kääntyminen nopeasti huonompaan suuntaan on mahdollista. Maantieteellisesti läheinen yhteys pääkaupunkiseutuun lisää tartuntapainetta alueellamme. Tartuntalähde voitiin viime viikolla tunnistaa 73 prosentissa uusista todetuista tartunnoista. Koronapotilaiden sairaalahoidon ja tehohoidon tarve on korkea, ja keskussairaalan normaalia toimintaa on osittain supistettu.  

Yhteistyöryhmä suosittaa aluehallintovirastolle ajalle 1.–14.4. pykälän 58 g mukaista rajoitusta kaikkiin korkean tartuntariskin tiloihin lukuun ottamatta lääkinnällistä kuntoutusta ja vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Eduskunnan säätämän lain ja valtioneuvoston asetuksen nojalla alueemme ravintoloiden sulut muun kuin ruuan ulosmyynnin osalta jatkuvat 18.4. asti. 

Muut alueemme suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 30.4. asti. 

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueemme koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran tiistaina 6.4.