Valitse sivu

Koronaepidemian tilanne on viimeisen kahden viikon aikana heikentynyt merkittävästi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. Tapausmäärät ovat kaksinkertaistuneet. Alueellinen koronayhteistyöryhmä on tänään todennut alueen olevan epidemian leviämisvaiheessa. 

Valtioneuvoston 25.2. julkaisemat toimet on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella, ja uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 28.3. asti. Suositusten osalta ne tulevat voimaan välittömästi. Yhtymä ja koronayhteistyöryhmä pyytävät Aluehallintovirastoa ja Traficomia tekemään toimivaltaansa kuuluvat päätökset mahdollisimman pian.  

Alueellisen koronayhteistyöryhmän tekemien päätösten oleellisimmat kohdat: 

  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. 
  • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön. Koronayhteistyöryhmä pyytää Aluehallintovirastoa tekemään tähän tarvittavan päätöksen mahdollisimman pian. 
  • Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa. 
  • Eduskunta käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan alueemme ravintolat suljetaan 8.3. alkaen. 
  • Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti. 
  • Kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen liikennevälineen suurimmasta matkustajamäärästä. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Yhtymä pyytää Traficomia tekemään tähän liittyvän päätöksen mahdollisimman pian. 
  • Suljetaan yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan välttämättömät palvelut ja asiointi sekä mahdollistetaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta. 
  • Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. 
  • Kuntosalit ja muut yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille tarkoitettua liikuntaa. Uimahallit palvelevat rajoitetusti eli ne ovat auki vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrasteryhmille ja koululaisryhmille sekä henkilöille, joiden kuntoutumiselle tai toimintakyvyn ylläpitämiselle allasliikunta on välttämätöntä. 
  • Mikäli terveydenhuollon toimintakyky uhkaa vaarantua, on mahdollista lain nojalla sulkea erilaisia yksityisiä liikunta- ynnä muita tiloja. Tässä vaiheessa alueemme epidemia ei vielä vaaranna terveydenhuollon toimintakykyä laissa tarkoitetulla tavalla. Tilannetta kuitenkin seurataan päivittäin.  

Päivitetyt suositukset ja velvoitteet ovat yhtymän sivuilla. Johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen vetoaa alueen asukkaisiin: 

“Koronatilanne on muuttunut nopeasti vaikeammaksi Suomessa. Taustalla on myös koronaviruksen brittimuunnos, joka leviää aiempaa muotoa selvästi helpommin. Alueellamme tapausmäärät ovat kaksinkertaistuneet kahdessa viikossa. Epidemiatilanteen paranemiseksi jokaisen meistä tulisi vielä jaksaa huomioida arjessaan epidemia-ajan käytännöt, ja vähentää sosiaaliset lähikontaktit vain ihan lähimpiin, oman ruokakunnan piiriin sekä noudattaa hygienia- ja kasvomaskiohjeita. Koronatilanne on kesän myötä helpottamassa. Rokotuksetkin etenevät koko ajan. Tämän kuun loppuun mennessä jo noin 20 % alueemme yli 16-vuotiaista on rokotettu.”