Valitse sivu

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.11.–30.11.2020.

Päätös koskee sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätös ovat luettavissa aluehallintoviraston nettisivuilla yleistiedoksiannot -osiossa:

suomeksi: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

ruotsiksi: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot