Valitse sivu

Päijät-Hämeen jätelautakunta on uudistanut jätehuoltomääräyksiä ja jätetaksaa. Uusissa määräyksissä on selkeytetty puutarhajätteen polttamisen kieltoa, määritelty asukkaan huomioon otettavia asioita lietekaivojen tyhjentämiseen liittyen ja kerrottu, ketkä voivat jatkossa käyttää aluekeräyspisteitä. Jätetaksauudistuksessa on määritelty uudelleen jätehuollon perusmaksun ja aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteita.

Puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kielletty

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty. Tämä kielto koskee myös puutarhajätteitä, kuten risuja ja oksia. Kieltoon ei ole alueellisia poikkeuksia, sillä kielto koskee sekä taajama-aluetta että haja-asutusaluetta.

Nuotiossa ja grillissä saa polttaa kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia, kun polttamisen tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Myös kiinteistön tulipesässä puun, risujen ja oksien polttaminen on sallittu lämmityksen yhteydessä. Kiinteistön tulipesässä voi käyttää sytykkeenä paperia ja kartonkia.

Lietekaivojen tyhjentämiseen liittyviä vastuita kiinteistön haltijalle

Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että saostuskaivot, pienpuhdistamot ja umpikaivot sekä niiden ympäristöt ovat siinä kunnossa, että ne voidaan tyhjentää esteettömästi ja turvallisesti.

Jätehuollon perusmaksun määräytymisperuste uudistuu

1.1.2021 alkaen jätehuollon perusmaksu määräytyy sen mukaan, mihin käyttötarkoitukseen rakennus on merkitty rakennusrekisterissä. Perusmaksu peritään kaikilta asunnoilta ja asuinrakennuksilta, niiden huoneistoluvun mukaisesti.

Aluekeräyspisteen asiakkuus

Päivittäisille jätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Sysmän haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi jatkossa liittyä, kun kiinteistökohtaisille jäteastioille ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Näissä kiinteistöissä jätehuollon voi järjestää myös jätekimpalla, jos se on mahdollista.

Aluekeräyspisteen maksut

Aluekeräyspistemaksu on määritelty uudessa taksassa huoneistokohtaiseksi. Vuosimaksuun voi hakea jätehuoltoviranomaiselta kohtuullistamista, jos käyttää useaa asuinhuoneistoa samassa rakennuksessa tai useaa rakennusta samassa pihapiirissä.

Aluekeräyspistepalvelua ei voi keskeyttää. Kiinteistön haltija voi hakea jätehuoltoviranomaiselta kohtuullistamista käyttämättömän rakennuksen aluekeräyspistemaksuun.

Lisätietoja: jätelautakunnan asiakaspalvelu, 044 416 4352 (ark. ma-to klo 12-15 ja pe klo 8-11)