Valitse sivu

Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja lasten ja perheiden tueksi koulujen sisäilmatilanteissa. STEA-avustuksella toimivaa hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengitysliitto ry, Homepakolaiset ry ja Suomen Vanhempainliitto ry.

Alkuhaastatteluilla tietoa tarpeista ja toiveista

Ratkaistaan yhdessä! -hanke käynnistyi maaliskuussa 2020 kuntalaisten tarpeita ja toiveita selvittävällä alkukartoituksella. Hankkeen suunnittelija haastatteli lasten vanhempia, koulujen henkilökuntaa ja kunnan työntekijöitä.

Haastattelujen pohjalta hanke järjestää ratkaisutyöpajoja eri aiheista. Työpajoihin kutsutaan keskustelemaan sekä vanhempia että koulujen ja kunnan työntekijöitä. Ratkaisutyöpajoissa ei käsitellä yksittäisten ihmisten asioita, vaan tavoitteena on luoda hyviä toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin, kuten sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin järjestämiseen, sisäilma-asioista viestimiseen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiseen.

Ratkaisutyöpajat: Viestintä ja vuoropuhelu koulujen sisäilma-asioissa

Kärkölässä järjestetään loka-marraskuussa kaksi ratkaisutyöpajaa viestinnästä ja vuoropuhelusta koulun sisäilma-asioissa. Tilaisuuksista tiedotetaan kunnan sivuilla ja wilma-viestillä.

  1. Ratkaisutyöpaja: Miten tähän on tultu? Ohjatun työskentelyn tavoitteena on koota aikajana Kärkölän koulujen sisäilma-asioiden etenemisestä lukuvuodesta 2011-2012 tämän hetken tilanteeseen.
  2. Ratkaisutyöpaja: Miten tästä eteenpäin? Viestinnän asiantuntija Noora Jokisen alustuksen jälkeen työskennellään ohjatusti rakentavan ja luottamusta herättävän viestinnän teemojen ympärillä.

Luentotilaisuus lapsen sosiaalisten suhteiden tukemisesta

Syyskuussa järjestetään kaikille avoin luento sisäilmasta oireilevan lapsen sosiaalisten suhteiden tukemisesta. Luennoitsijana toimii lasten hyvinvoinnin asiantuntija Mannerheimin Lastensuojeluliitolta. Luennon jälkeen on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jonne kaikki ovat niin ikään tervetulleita. Tilaisuudesta tiedotetaan kunnan sivuilla ja wilma-viestillä.

Lisätietoja
Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen Kärkölän yhteyshenkilönä toimii 19.6.2020 asti Pohjois-Suomen suunnittelija Ida Rannisto, ida.rannisto(a)hengitysliitto.fi , p. 044 407 7058 Tämän jälkeen yhteyshenkilönä toimii projektikoordinaattori Kiti Haukilahti, kiti.haukilahti(a)hengitysliitto.fi, p. 044 407 7052. Lisätietoja hankkeesta: www.hengitysliitto.fi/ratkaistaanyhdessa